Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Θρίλερ στο πέλαγος αναποφάσιστων και αποχής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'σ (κι απο ΔευΤερα. Τα κεφαλια μεσα › 'ΤΟΝ-'κ' Ξ":
  · """" 3::
“ ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ι ΣΑΤιΡικι-ι |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦι-ιΜεΡιΔΑ
=¦νινιω.ιοροητἰκι.8ι
ιιεπιιπι ιι :ειιΜ8Ριογ Με ΜΜΜ 2€ ο. 1882 
«ΒΟΥΒΗ» ΨΗΦΟΣ ΚΔ' ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε|ΝΑ| Ο' ΑΝΤ|ΠΑΛ0| ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ
ΤΗΝ ΚΥΡ|Α|(|·|
θρ ίλερ στα πέλαγος
αναπαφόσιστων και αποχής
Τα ισχυρό χαρτί τσι· Τσίπρα, τα προβάδισμα και
σι σκόπεῆσι_ στη μαχη κατά της «σαντπριπικής παῆινόρθωσπς»
ΚΜ το Άπρ ϊ
 ΜΑΝΑ ΜΟΥ: ΒΓΑΛε
 τα Μι' ΑΝΤ" Μπι.
- ° Μ"οΡειΜΑ Μπιτ
` Σε ΚΑΝΕΝΑΝ .¦
ΑΜΑΠ·ΦΑΣιΣΤο.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα