Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Υπερήρωας ο Φλαμπουράρης"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί >[@ΜυαΜω “
ΣΑΛΠΣ ΣΤΠ ΠΠΛ|Τ| ΣβιΝικ0 ΚΑ| ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Υπερ“ρωα8 Σ . ¦
ο ΦῇαμηουραρΠἐ Ο!
ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΕ Μ|Α ΕΡΓΑΣ|Μ|·| ΗΜΕΡΑ κΑ'|'ΑΦΕΡΕ... Ο Αλέκος Φλαμηουρα
Μ Η ΠῖΠΨΜἐἱ Μ ΕΠ ΜΔΡ£Ε€Ἡ 
ΣΜΗΜΜι Με πιο ΝΕΑ ΜΜΜ
με όσα δήλΡσε Ρ να ηαραιτηθεί αηό Ρ να καταθέσει το Πτυχίο του στο ΤΕΕ Με Παρουσί“σε @ωμετ9 τις το διοικΠτιΚό συμβού- Ρ να υηοβόλει αίτηση ΠΜ συμφωνητικο για  
καταΥγελιες'“ ΝΟ ως εταιρίας του συνταξιοδότησης στο ΤΣΜΕΔΕ τη μἶτ“βιβ“σ",των με,
καταφερε τη Ρ να συγκαλέσει Ρ να ηουλησει το 50% της τ9χων του, ενω ΜΜΟ! 
Δευτέρα 26 , ,λ , , , κυκλοι υηοστηριζουν
'Πνοωρίου να γενικη συνε ευση εταιρια? στο συνεταιρο του ότι η Πώληση έ¦-¦ρε¦-¦ε Λ "Λ Π
καταηολεμησει μετοχων Ρ Ψ Με' στ" ΕΛΑΣ- Υ[“ να γίνει σε συμβολαιοτην ελληνική Ρ να διακόψει την θεωρω" της “ΠΟΥραΦΠς του γραφο εηειδη η εταιρία Η Ε Λ Λ Λ Δ Λ
γραφειοκρατία εργασία του στην Ρ να συνομιλησει με τον Τσίηρα για έχει αναλαβει δημόσια
εφορία να αναλαβει υηουργείο έργα Μ Π 
Στήριξη επιχειρηματικότητας και επεν
κΑΤΑΡΡΕγΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ|ΣΜ0Υ κΔι 
Σνακ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜοΣιογ Στο 8Μ|-|ΝΟ η
(Ληστεῆεσματική _ _
' γ Π 4 . `-¦ ' ύ · ί
η· :ΒΧ ; 7 Ι λ ·. '
ς . Μ χ
κυβέρνηση
με ισχυρότερ
'χ _ Ψ ι Ό ) ·
Μ › ,
ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΝ ΕΒΡΟ :_
' ·' ιι Μέ
ΕιχΕ ιι
£γΡοι·ιΑ'κο
|'|0Α|'|'||(ΜΣ
ακουω .  
τα ρουχα τους” _ .γ η ι η ΜΑΜ
τους αστυνομικους - Σ' ε ; - ε 'Ϊ ω 2,5 ΜΟΝΑΔΩΝ κι'
Ο  ' ` : ι - “ η ΠΡΟΒΑΔ|ΣΜΑ ΠΑ ΝΔ.
Ψ » . ι'
ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ: Στο 30% η Ν.Δ.¦
στο 295% Ο ΣΥΡ|ΖΑ
ΕΛΛΗΝικοι χγΜοι κΛΤΑκΤογΝ Τα ΔιΕΘΝΕιΣ ΛΓ0ΡΕ ένα ί
Ρ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕω “ΜΠ='Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα