Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα 3 κλειδιά της κάλπης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 η 'Ε “ι ~“ζίΡίΜ¦ί”Ξ£Η"Μι,'4ι`>ἔ;ἰ:ί-·ἑίίἐιί¦ὲ3ίἱΝ!ΝΜΙΝ!ἱΗ|!ί|ιἱΜίἩἑΕίίἰΜ'!ἔ1Μ: ἔκ Ξ”ἰῖ!!"1“ἰιἩ,¦|ΕίΞΗί|ιι|!ΞΞί|| ΜΝΗΜΗ" Φ” ι
“Μ ρ, , . > “ εταμιίιιιι¦
ΤΕΤΑΡΤΗ
_ τα ΣεπτεΜΒΡιογ Με
Δρ. ΦΥΛΛΟΥ: ιοΠ5 ι
ι.30€
Με κγΝι-ιΓι τα·
κγΝΠτετικο σνσ:2.50€
, , , ΜΜΜ, , 4 " :Η
ι' ' ι' ω ~ τσι'.~
ι, ι κ , ι σι
- Ι'.
.> 2' .
ελΛΠΝικΠ Μπιλ Ο Ο -  ό . γ Δ μ _ ουδ;;.κιιιιμοιις
ο τ, | .Α - " “ έ ,. Ο. _- ι
έ· 7  . Π ο Ες 7/
δ· λ “ :=- ηη ἶ:¦ ¦_'Ι”- (δ 3· . ).|ξ_“ _ ;| 'ΜΝ ,. ί. ν ' Λ.
7 | " 7
. τι Δ,
 ι ' η* 
Τ' ΑΠΟΚΑΛΥΓ|ΤΟΥΝ ΤΑ ΠοιοτικΑ ΣΤΟ|ΧΕ|Α ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑ|ΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
 τη Μπιτ
«ΣΚΟΤΩΣΕ»
Το ο Ν Ρ ο ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ο' «ΣΚΛΗΡΟ|» Ο' Ματσε::
τη: Μακη: ΑΜΠσοΑ:ι:τσι ΜετΑκιΝΠΣειε
ο 35χρονοε |σΠανόε Με με 27 Πόντομ5όφΠοε Κρίνει τον νικητή, Παραμένουν σε Καταλυτη8 για τη
Το εθνικό Μ συγκρόΤΠ“0 εκΤό5 διεκδίκηση καθορίζει τη διαφορα διψηφιο ποσοστό δυναμική ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ
~ μεταλλίων στο Ευρωμπάσκετ. ι7-ι9
Ο' ΑΝΑΠΟΦΑΣ|ΣΤΟ|, το Ποσοστό ττἰ8 αποχη8 και οι υπόγειε8 μετακινήσει8 είναι τα τρία κλειδια Που, συμφωνα
με τα Ποιοτικό στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων, θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Τα επιτελείο
κΕΝ^ ΣΤΑ ΣχΟ^Ε'^ των κομματων έχουν Πόρει φωτια Προκειμένου τι8 επόμενε8 μέρε8 να ενισχύσουν τιε δυνόμει8 τουσ. 3-5
ΝΕΠ' τι· ΤΕΜ! ΤΟΥ
Μιλ επιτυχια Με ΠΒ8τ8:Ε“Ρὲ°
ζ απο ιιιιιιΛιιτιιτΕ: ἔψΞἑἩἔ0ν ,_ «Γυρίστε
ι ρ στο σπιτι οσε. η
στο ΠΑΣΟΚ»
ι σημαία το 'όχι' ' ,ο
ι  9 '
~ “Μιμί , ,, .Μη η τι :κι ,Ντι-μηνα μ '. ,των , Η Η τι', ιι ι ~ τι τι , ι 1, η κ ιι τα.: ~. ι τι :Η . πίσω. , ι ω κ τ, ι
'ΣΤΟΡ|Α ΠΟ ΕΤΩΝ
Τα κτίρια-στολίδια · ' ο'
ΤΠ5 Αθήνα5 ΜΠΝγΜΑ εΛΠιΔΑΣ ε 
ΠΜ" φωΤ°γρ°Φί“5 με Τα ΠροσφυγόΠσυλα που κέρδισαν τη μαχη για τη ζωή
θησαυροὑε τΠ5 Πόλη5 Που δημιουργήθηκαν από
το 1830 μέχρι και το ί94Ο. 32-33 · “ Δύο από τα μικρό Παιδια Που διασώθηκαν στο Φαρμακονήσι Ο σωτήρα8-κυβερνήτη8 Περιγραφει τη στιγμέ5. τα 25