Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέοι φόροι και Αστυνομία χωρίς στολές!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΝ ΞΟΡΚ|ΣΑΜΕ
το" ΚΑΝ] ΜΑΣ
ΔΑ|Μ0ΝΑ
Με ΛΕΤΟΝ|Α Πλ ΘΕΣΗΣ
5-8 κλι ΣγΜΜΕτοχΠ
Στο ΠροοΛγΜΠιΑκο
χ; α: ο
Τέταρτη 16 ΣεΠτεμβρίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.70] - Τιμή 1,50 € - νννννν.¦-τγμοε.εοΜ
ΜΠΕ-"Α ΜΝΗΜοΝιΑκιιΣ Α|Τ0ΤΗΤΑΣ ΚΑ| ΑΡ|ΣΤΕΡΩΝ
|ΑΕ0Α|·|Ψ|ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡ|ΖΑ
ΝΕΟΙ Φ0Ρ0Ι
και Αστυνομία
χωρί8 στσῆέ5!
χΑΡΑκτΗΡιΖονΝ «στρατιωτικό
'Βασικός
μέτοχος"
ενώ ήταν
υπουργός;«
ΕΠΕΞὅΟΕΩ @Το ύψους 3,9 εκατ.€ ανέλα- α· Λ
βε η τεχνική εταιρία του Πρώην υΠουργού
ΕΠικρατείας. Ο διαγωνισμός έγινε τον
Ο Με υπογραφή ΤσίΠρα
Νοέμβριο του 2014 και η σύμβαση υΠεγραφη τον Μαιο του 2015
Ξ  Οξέα]ιΠετΕρὅ1ρΠς υΠοστηρίζει Πως
έχει αΠοσυρθεί, αλλα δεν αΠαντα αν
εξακολουθεί να κατέχει το 50% της εταιρίας Δηλώνει ότι «ένας υΠουργός μΠορεί
να έχει μετοχές εταιρίας» αγνοώντας το
ασυμβίβαστο Πολιτικού με συμβάσεις
δημοσίων έργων
ΠΕ Επίτροπο  δηλώνει ότι ο Πρώην
υΠουργός έχει αΠοχωρήσει Πλήρως αΠό
τις 264 -20Τ 5
_ Σ Ϊ Π=Ό
ω:ί~ι.“ :ο ρ
τα σαρκα' εοητΓο|5 για γ
να Προστατευθεί το Α _
τραΠεζικό σύστημα αΠό " ή
τον εκβιασμό της ΕΚΤ
Ο Από την κατάργηση “
του ΕΝΦ|Α στον αριστερό
ΕΝΦ|Α των 2,65 δισ.€.
Εξίσωση συντελεστών
για όλες τις Πηγές
εισοδήματος και 26%
στους αγρότες 
κατόλοιΠα» τους βαθμούς και τις
στολές των αστυνομικών, τις οΠοίες
θέλουν να καταργήσουν
Γ||Σ'Γ0Σ Ο ΤΣ|Γ|ΡΑΣ ΣΤ|Σ
«ΑΝΟ|)(ΤΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ», ΑΛΛΑ ΚΑ|
ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡ|Σ ΧΑΡΤ|Α
ΕΓ||ΜΕΝ0ΥΝ στο νόμο ΜΠαλτό Που
διέλυσε την Παιδεία, «εξαφανισαν»
τον ΦΓ|Α 23% αΠό ιδιωτικό σχολεία φροντιστήρια μετα την κατακραυγή
ΕυρωΠα'ι'κό εύσημα
για την υΠηρεσιακή
κυβέρνηση
;› ι=

Τελευταία νέα από την εφημερίδα