Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στο «Ολίμπικο» κάντοο
οτι· Ράμο. ξεκινάει ο
κάτοχος του Τσάμπιονς
Λιγκ. Μπορτοελάνο
τάσεις ~   `
για ταμειο  _
απο ο. 
«Έλληνα
Μ"°"'))
“ΜΜΜ ΠΔ Ϊ° Σ"°|Χ'|Μ 
·Σε θέση οο“γοοθ -[-/
ο Ολομπιοκάς στο
"ρωτή°λ"μ°! ΔΡ. ΦΥΛ. 5248 ΤΡ ΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡ·οΥ 2015 Τ¦μή φύλλου τα) ε
' ή κ·"' Ἡ ··_~
"Πάει τΣάἱΪΒἩἔἶ'εῆοἩῖκοιίάοδιάλο-.Ξ·
Γ······Ύ = ' Ξ,°·“ “586
Σε ποιους ποΙἩτες πο πάρε:
ο Πορ το ΗΜ ο( τση/Μο( κι"
_ ο: κι νήοεκ οπο νΙοΙοοοοὐ
ἴ@ που έχεΙ στο υπόψη του!
γη ι·
·ΜωΜΜΜΜ6Μ
Φ· @Ι 
4. 'Ο 
= ΙΕ . κ   Στο |2ψοτοἰοΜέδρος ΜΜΜ έχει
ι · η
ά ¦  “ · ο~θράλοςοτοΤοά η Λιγκ!
Ε ΜΜΜ Μ 'ΜΜό ι ω · ι  .7 κ 7- ά -  “ .
ΜΜ...'ΜΜωΜ%μ  '   ,οροοΜοτοἙΜάνοζοτοει
 ΜΜωσΜμ..Μ4.ΜωΜ ·· η 
Ϊ Ζ ω_. Μ..- ῖ-'·|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα