Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15 09
 ΤΕΤΡἰ
080 Ελλάδα - |σπανἱα= Μαῖσαρα (1θ=3θ) ε“ῳΜκετ 
μ ~ ε Πανεῖωμω ο· διεθνείς για θρίαμβο “ 1ὲ+ωΖΝἶ
Τ· ΜΕΤΑΔ·ΔΕ· ο ΑπΕΣΤΑΑΜΕΝοΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΑ, κΩΣΤΑΣ κονΣΗΣ ΠΑ Το ΣπονΔΑιο ΜΑΤΣ Τ 
Η ΔΘΛΗΤ||άΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
π *  κ ωτεε/ «ΤΑΜΕ!!Αυ
ΟΛΕΟΒΑΤΣ /@Ν ῦ '
η κΑ· ΣΗΜΕΡΑ ΠΑ
¦¦ ΤΣΑΜπ·εμΣΑΜκ
 Χ! · Σ _ παμε
Έχουν ν   ΔΡΑΣΗΣ! ο # *
ν° Ρ::°,“ν η Β ΑντοΜΑΤ·ΣΜονΣ Θελει ο ΤονΝΤοΡ - · - ΠΝΑ' °^^ ΕΤ°'Μ^ "^ Το Ο
μ ~|(Α| :ΤΟΥΣ ΣΗΤΑΕ| ΕππΑκπκΑ. .. ,έ μ. 4- . Σ 
η. ι ! .Ϊ 7 ' ι λ
¦- _ _ _ Ι
 ΟΠΟ τον
¦: η ἱΒούῆγσρομ “Με Ξ
. >' Ν.
7 7 συνεργασία
του Νικ με
χ 1,, Σ . 
. ΑρβανΤτη¦. Τ
 θα” · ΣΕΑ.3ἔ
@ᾶ|!Ψ&σΤἑρ3!
080 ΤΕ|'||ΤΣ: «ΔΕ ΜΕΤΑΝ|ΩΣΑ
Π |'|ΟΥ |·|ΡΟΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ»
/_ φἰες$ποᾶῖ
5·κρΊἶήἶένς Θ Γιόνγκος
|·| ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ Γ|ΑΝΓ|(ΟΥ!`
«Πέθανε με Πε φόρμες
να" "ΑΟΚ, ένα· να ήθελε...»
ΞΕΧΩΡ|ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΣΑΝ" Γκ|ΝΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΠΕΑκΑ · ΜΕ ΣΑΒΒ|Δ|·| ΣΤΟ ΜΠΑκον
Φ_ὲ·κ ._..
,~_ Με Το τκΜ.Απο ΜΝ Η ΕΑΜ!.
Δεν. μηοροὑσσν
να πιατέψουν
πωςἑέχσσσν
Ι /7Ί Ο | Ν
Δ @αν 
σε ΞΑΦΝ·κΑ ΝΕκΡοΣ
ο ΜΩγΣ·ΑΑΗΣ,
πΡΩΗΝ πΡοΕΑΡοΣ ;
ΑχΑΡΝΑϊκογ
σε ΑΠΑΣΜοΣ ΣτοΝ ΑτΡ0πκο ΑΣΤεΡΑ
(δΌ Ο. Σ;; Η;; Ε” ἐἴἑ)ΚΔ[ΚἩ¦ 
· _ η _ Ξμετόῆήξῆ `
- 3 ' ' < Η .ε 
ΑΣῖοχ·Αζ το ααα;;;
μ Οἑ π Ρκἔιες συνεχιζουν
ε.  ΒΔ Με  
ρ ” ` ή Ο Ο ' Η] Η
Ο· 'ν β; ' ι' "Ι _ ἴ Ξ
ΑΠΘ» Α ! Η ΣΜΜΣΜΑΑ 'ΣΑΜ ο. ΣΑΣ!  Σ  
 7 Σ ὅ! β Ο ῶ ΠΙ | Ο· Η · Ιἑἑ*ΜΑΑιι :
“ έ / (Ἡ τῖΜ ]ῦΜ ν ἄΡΦ/ β!) =ἄ7Ύ?Π/? 0/ Η 
 _ . . Σ Ο¦β Ιωἔ οπΑΗΡοΦοΡ·ΣΣ ΣΕΑ.48 κΑ·Στο...τΑΜΕιο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα