Πρωτοσέλιδο Έθνος: Επιχείρηση πόλωσης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τριτη _. ο Ξ 'η ΞἔίἑΞ=ΠΜΑΣῇ©Ρ
ί5 ΣειιτΕΜΒΡιον Με Ξ  _ | Η ΕλλΟδΟ
ἶ__ΞἔΜ '01” Η:   παιζει στην
ι.ΜΜη·.εΞἑιΠ[email protected]η ί |  _¦ ΕυρωΠΠ
η   »ιο-22
||||||ι|'Η|||||||||||||||||||||Η||Ι"|||||||||||||||||||Η||'||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||'||Ι||Η|||||||||||||||||'Η|Η||'||||||||||||||||||ί|'Η||'||||||||||||||||||Ι||Η"'|||||||||||||||'||Η||||||||||||||||||||||||||||'||'|||||||||||||||Η||Ι|||||||||||||||||||||ί'|Η|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||έ ἔν" . |||||'||||||||||||||||||||||||||||'|||||||||||||||||||||||||||
ίΣ|"Ρ|Σ ΜΠΑΜΠΗΣ
Διεκδικώ την Δεν ζητάει
πλειοψηφία κανεί8 να
ευθύνη8, αλλά θα αφομοιώσει
επιδιώξω και ο ένα8 τον άλλον.
ευρύτερε8 Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ και την πόλωσπ του προεκλογικού κλίματοε στην τελικη ευ- Μπορούμε να
συναινέσειε_ Θα θεία προε τιε κάλπε8 επιχείρησαν οι δύο μονομάχοι στο χθεσινό ζωηρό ντι- συγκροϊῇσουμε
ΠΠἀρξε| μπέιτ. Ο Αλ. Τσίπραε ήθελε να αναδείξει τη σύγκριση του παλιού με το νέο. Ο Β. μια εθνική
Μεϊμαράκη8 επέμεινε στο ειπάμηνο τπε διακυβέρνησηε του ΣΥΡΙΖΑ. »3-8 Μή!
κυβέρνηση μετά ομάδα,
τιε εκλογέ8, όχι απαιτείται
όμω8 παρά περισσότερη
φύσιν με τη ΝΔ. συνεργασία.
Υπήρχε σχέδιο 'αριστερη8 παρένθεση8' και απειλη8 Οτεχίι
για να πέσει η κυβέρνηση.
Από τότε που παραδώσαμε
την κυβέρνηση η ζωη των
Ελλήνων έχει χειροτερέψει.
ΟΣΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ
κΑι Π|ΣΩ ΑΠΟ Τ|Σ ΚΑΜΕΡΕΣ
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΤ|ΜΠΕΪΤ
ΣΤΑ ΣΠ|Τ|Α ΤΩΝ ΠΟΑ|ΤΩΝ
Το παρασκήνιο στου8 «Περιμέναμε να
διαδρόμου8 Με ΕΡΤ και ακούσουμε περισσόη κόντρα για το... ύψ05 τερα για το μέλλον»