Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Στα άκραRecognized text:
ι. ΜΕ 04 Απο το λεσλΔΕιλκο
τι |·|ττα - «κα ρμηον»
για τον Ηρακλή!
ΕΝΘΕΤΟ
ΕΡΓΑΣ|Λ ΚΔ'
40 ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΜικΡΕΣ
σελ. 57
νννννν.εαε|ίοίοτοεῳ
@Αννεῆιοιρόρος!“ 
ΑττελιεΣ λ ί
ΤΡ|Τ|·| ί5 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ ΖΟί5 ί ΕΥΡΩ
γ - Με: .γ
   γ 
-11111111 του5 τόνου5
χτε5 Αλέεη5 Τσίηρσ5 και
Ευόγγελοε Μεϊμσρόκη5, έξι
μέρε5 πριν από την κρίσιμη
εκλογικό αναμέτρηση. Οι
δύο πολιτικοί αρχηγοί,
στοχεύοντσ5 στου5 ανοησφόσιστου5, συγκρούστηκσν
μετωηικό με κυρίαρχο το
ζητημα των μετεκλογικὡν
συνεργασιών για την επίτευ
Στα ακρα
εη σταθερη5 κυβέρνηση5.
Ενδεχόμενο για κυβέρνηση
με στελέχη τη5 υηηρεσισκη5
κυβέρνηση5 η ακόμη και τη5
ηροηγούμενη5 κυβέρνηση5
ΣΥΡΜΑ - ΑΝΕΛ από τον Ευ.
Μεί'μσρόκη. Μετό το εκλογέ5
θα υπαρξει κυβέρνηση, δισβεβσίωσε ο Αλέεη5 Τσίηρσ5.
Σφοδρη σύγκρουση και για
το εηενδύσει5. Η σελ. 3
Παρέλαση κρουαζιερόηλοιων
στο λιμανι
Η πόλη, την εβδομαδα που διανύουμεΙ θα υποδεχτεί πέντε
συνολικα κρουαζιερόπλοιοΙ τα οποία θα δώσουν ανασες ζωής στο
κεντρο και κατ'επεκταση στα καταστήματα της Π σελ. 9
ί2.000 κενό
σε δημοτικό
και νηπιαγωγεία
Στη θεσσαλονίκη
καταγραφονται Ζω κενό
Π σελ. Η
Καταγγέλλουν
«χτύπημα κατω
από τη ζώνη» για
τα ενοικιαζόμενα
Π σελ. 9
Επιστροφή
στα θρανία για
το απολυτηριο
γυμνασίου
Στα σχολεία επιστρέφουν ατο μα
από ί8 μεχρι και 65 ετών
Π σελ. ιο