Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Ψήλωσε" η Ν.Δ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9"77'| ΤΠΕ"97Βί26' "'
ΑΥΛΑ|Α ΣΕ ΤΣΑΝ|'||0ΝΣ
ΝΑ' Γ|0ΥΡ0|'|Α Λ|Γκ
ΕΥΡΩΜηλΣκΕΤ 20]5
ἐἐ«Μο
|ΣΠΑΝ|Α-ΕΛ/ΧΑΔΑ
Τρίτη Ί5 Σεητεμβρίου 20] 5 - Αριθμός φύλλου 1.700 - Τιμη 1,30 έ - νυνννν.ε-τγμσ5.τσΜ
8 ΣΕΜΔΕΣ
ΡεησπΑ:,
ΑΝΑΛΥΣΗ,
ηΑΡΑΣκηΝιΑ
ΣΕΛ.7-ι2 'ἶ
ζήτησε την εντολη για
εφαρμογη μεταρρυθμίσεων ώστε
να αμβλυνθούν τα εηώδυνα μέτρα
του Μνημονίου και κατηγόρησε
τον Τσίηρα ότι ηροκόλεσε τεραστιο
κακό στη χώρα λειτουργώντας ως
«ωρομίσθιος» διαηραγματευτης και
μεταλλαγμένος νεομνημονιακός
“ΨήΩωσε" η Ν.Δ.
Νίκη Με'ι'μαρόκη χωρί5 υηοσχέσει5,
η συνήθη5... αηοῆογία οιηό Τσίηρα
εηέμεινε
στα «καλα» του Μνημονίου ηου υηέγραψε
λέγοντας ότι «κερδίσαμε έδαφος» και ηώς
«αηέκτησε εμηειρίες»
στις ηλότες των
Ελλήνων Πολιτών
ΤΩΝ ΔΥΩ ΩΩΛ|Τ|ΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΩΝ ΩΩΥ
ΕκΡ|ΝΑΝ ΤΗ ΜΑΧΗ
ΞΕΚ|Ν|·|ΣΑΝ Ο' Α|Τ|·|ΣΕ|Σ
Γ|Α Ε|'|0Χ|Κ0ΥΣ
7.030
ΠΡΟΣΛΗψΕ|Σ η
- ΕΞΠΡΕΣ
ΣΕ ηλιΔικΟγΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ
579 θέσεις για μηχανικούς
και τεχνικούς στη ΔΕΗ
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ - Σοκ
ΤΟΥ '|5ΧΡ0Ν0Υ ΜΑΘΗΤΗ
«ΜΕ ΕΔΕ|ΡΕ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ
Φ|ΛΟΥΣ ΜΑΣ,
ΜΕ ΞΕΦΤ|Λ|ΣΕ!
ΝΑ', ΤΟΝ
ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑ!»
Τ| ΣΧ0Λ|ΑΣΑΝ Ο' |'|0Λ|ΤΕΣ¦
ΤΑ ΝΕΡΑ |'|0Υ |·||'||Ε 0 ΤΣ||'|ΡΑΣ κΑι Το «ΥΨΟΣ» ΤΩΝ ΑΡΧ|·|ΓΩΝ
ΣΤΑΥΡΩΣ υΕυΔιιΡΜ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · ΣΕΑ. '4
ΤΩ <<||ΩΤΑΝ|» ΔΕΝ
ΒΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕ| ΑΝΕΥ
ΟΡΩΝ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΩ ΣΧΩΑΕ|Α ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΑΓ|ΑΣΝΩ ο
· ΣΕΑ. 26 Α;
 ΤΕΡΑΣΤ|Α ΚΕΝΑ ΣΕ γτ: 
ι Υ ΔΗΜΩΤ|ΚΑ. ΝΗΠ|ΑΓΩΓΕ|Α .ΡΒ 
 ΕΩΣ ΤΑ ΧΡ|ΣΤΩΥΓΕΝΝΑ ϊ 
Είχαν αντιηαρόθεση γιατί
έδειχνε συμηαθεια ηρος
την αδελφη του θύματος
ΣΕΑ. 27
ΜΜΕ γη Μπηκα"
› Σελ. το, :5
^ ' ο ο Μπλόκο ΣΕ ΜΕτΕτκΑτΑΣτΑειι
_ '2Ω.ΩΩΩ ΩΡΩΣΦΥΓΩΝ ΑΝΩ
' Τ|Σ ΑΝΑΤΩΛ|κΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα