Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ο αιιόιπμος· παω
τον... μπανιιόπι του
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ ·Σελ. σο
ΑθΛ|·'Τ' ΚΗ
Σόρου8 πρόσωπο, τπ μέσα που π ΑΕΚ τἰμπσο
τον προσφυγικπ καταγωγή τπε
' 'ὅ μὲ 1 Ι· `· ·. πε., ' ο 
.ἔὲ Εκασπ με ΜΠΟΥΟΝΑΝΟΤΕέ
 ; για ον κόσμο 'ϊΠ8 ΑΕΚ!
 η η Ι 2- 
Σπόνια ποδοσφαιρικπ'ομομφιό
από τν Αργεντινό ΜΑἶΟ. που με τα
δυο γκολ του γυμιᾶτο μακ
ι· και παρέσυμο τπἶ ἔΕνωσπ»
σε φρενπμπ ρυθμό ΐ'ἔκλοισε το
σκορ στο 87" ο «χορευτπἶΒόμγκα8
 έ ..  ¦ ο ` 
Ι ό Τοαι::ἶ=:ἔ:οἐιαιχνι6ι τ ` - 4' ο Ο Ο Δ ι :γη Ι· Δ δ Ἡ Ω κα' ""°ρ°ὐ°° 'ω' ὁ·“Μσι99κ99
ἐια φετο8 ο ΜΠΑω7 ΣΑ
:υπνπσε μετα το 0-1 στο 19' π ΑΕΚ, . . ὰ . ¦ ο
μπιττΜ | Ι Ι η· Ξ . ;, Ν .- 34 ἑ
ειχε σοβαρα προβληματα στο κεντρο . γ Η “ ' ί τ Με"
Τ η( ¦
ΣΣ σ Ο ο
τπ5 αμυνα3 και τον Γιόχανσον κατω Δ: τα ` ' Π Δ μ ΙΜ 1 γ
απο τα γνωστα στανταρ του · «καθισε» .  '09
 _: Ξ · ' ρ Η .
π ομαδα μετα την αντικατασταση του Ο   Ο"
. ¦ , . . 7 _ _ . ¦ . ¦ ι
ΪΗΞἔἙἶἔΐΞΞἶζἶἑἩἶἔἈἴ)ἶνμΞἔζΞΞ““ Μ"ΨΜΨΞ"ῳ"·"ῳ“Ε"""Μ» ΝικοΜἔἶλ”Ἑἴδτ“ΣἔἑἶΨ“'
¦ __ ,ή _ ο Σ ` Ι και εΩΠν
τι5 ευκαιριε8 για να «καθαρίσει» το ματ5 Τ “Τ “Ο  «Β"8""» Πίσω τον διεθνπΣλΝνα ύὲΟΟ
Ι Στο οιιιιτ ο Μαιος
ΦπιιιιιιοιιΜοιιτ
ΚΑθ'ΣΕ ΜΑΣ' ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝ'ΔΗ.
- ΧΕ|ΡΟΚΡΟΤΗθΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΕΠΟΠΤΕΣ» ΠΟΥ
ΤΟΝ ΑΝΤ|ΑΗΦθΗΚΑΝ ΚΑ| ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗ Σ|ΓΟΥΡ|Α
ΤΟΥ ΠΑ Α|Σ|Ο ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΟΕΜΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ·
ΦΕΥ'Ἐ| ΠΑ ΓιοΧ·.ΝΕΣΜπονΡΓκ Ο «Τ'ΓΡΗΣ»
ΕΝθ0ΥΣ|ΔΣΜΟΣ ΠΑ ΤΗ «ΒΑΣ|Λ|ΣΣΑ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ
ΣΤΟ ΣΑΣΛΡ| ΚΔ' ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 'ΤΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΕΤΑπ:
Μ @ΜΒ οιιιιΜοιι›»
Απόψε Η 8:00) π τρίτπ φιλικό αναμότρπσπ
με τπν νταμπλοόκο 'ταλία8 ο Πλααα καμόγσλα
από τον Μόκπ Αγγελόπουλο.
που βμόθπκο δίπλα οταν ομόόο του Σόκοτα