Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΛΜ|Λ ΕΠΛΡΣΗ 
Η Εθνικ
Επήίιοας εεκ υραζεται και ετοιμα εται για
τα μεγαππ αυριο ή αναμετρπσή με τήν ισ1πανία ο
οι ίιβπρες οεν...ἔ συναρπαζουν Φετος. ααα οσο
κυπανε οι αγω ς γίνονται καπυτ Ι ροι
ΕΧοΥΜε των τροπο ΜΑ: κόντρα
στα “μεγααα ονοματα»ι Ανααυοπ
για το τι έχει κανει ως τωρα
π ομαδα μας απεναντι στα
“πρωτα βίαια» των αντιπαπων.
ενόψει τας σύγκρουσης με τον
Φοβερο Παου Γκασόή που για
την ωρα είναι το “Μίρα και το
ωμεγα» τής Εθνικής ισπανίας
ται: ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Δ/υτής: ο. Νικοῇα·ί'διτς
¦ Διευθυντής τυνταεεως: ττΡΑτοτ ΜΜΜ-α Ο 30 €
ΔΕΥΤΕΡΑ Μ τεπτεΜΒΡιογ_2οι5 οπο; 2288 '
το σίριαπ τον τραυματισμού του
ισπανοιί σουπερ σταρ, που πίγο
πριν αρχίσει ο αγωνας με ταν
Ποπωνία πήγε στα αποουτήρια ι 
με ενοκπιίοεις οταν κνήμπ `
τνπει·ι·πειεε Με
Λ¦ΒΑΝ'°Φ¦Κ|
Μερικες απο τις πιο
Βασικές ευκαι` ίες
τής Μπαγερν π οκοες προήποαν
απο καθετες πασες
του Μονσο π ος
τον Ποήωνο σ αν
ππατή τπς αντίπαππς άμυνας σαν
ο Μερα» ήταν πιο
αποτεαεσματικσς στα
τετ α τετ του. ρα μπορουσε ανετα να καείσει
/πι·ιιντετιιτ ή'
ιστπν ιι¦| ΜΗΝΩΝ:
πρινιπιιιιον
επι τον παο
¦ΧΑ¦Ε Α"°
ΤΗ" ΑΕΚ 34!
Μπορεί ο εαπ να
ευθύνεται για σωρακι-γκοή
που έσωσε στους γήπεσουκους
στο οσουα του Μπακασετα στο
33: Μπα για το μήοεν ευθυνονται οήοι οι άρπα· με πρωτο
και καΜτερο τον Αναστασίου 
Η ΑΕΚ Με ΑΝΑΤΡΟΠΗ γίκπσε
τον “Άγιαξ τής Ηπείρου». που
πρσιιγήοπκε με εΞοκο γκαπ
του Ακόοτα Ριβέρα Ωω·
Γραφει ο πορτα: Μπα: Μπι” κι
κορμπος και Μπακασετας πανπγυρίξουν. ·αιαψειίοουμε οσους προαί
κασαν ότι είμαστε το Φαβορί για τον
υποβιβασμ6. ο Πανιωνιος επιμένει σε
'Ξαππνες παίκτες και αποτεπεί παραοειγμα για Μουρ. σήπωσε ο σκόρερ
του καεσινοιί αγώνα στα Νέα :μυρνπ
'Εκσπππ π απογοή-  ο ,_
τευσπ στους Αναστασίου `
και Μπεργκ. “Έτσι σεν
παίρνουμε πρωταοῇπμα··. |
είπε πίγο αργοτερα  χο αρανιτς ν 
τεαευταία τής ήττα τον .
Σεπτέμβριο του 2002 7
απο τήν Ντεπορτίβο
' Λα κορουνια του
Ξ πρωιιν βοποου του·
'η Μίτσεή στον οπυμπιακο. βίκτορ :αντσεοι
°'κ“““ανος με τον σρ  ή 7 ετα" μπαι ο ΜΜΜ' σε
ρερ Μ· Ξά'°"° :ζἔ,“'  ' ' ` ¦ ,η 7,  ο Μ η ο α ο “ Ι η `  | ¦ ¦ περίπτωσή που δεν προπαβει
Β" °'° “ΜΝ ~ ο 7 77 ή ή ή 77 7 ί ν ο Μπουκα ο τα οεσπ παντως
τα γνωρίζει και ο... ΜΜΜ.
αφου εκει τριετή προυππρεσία ως αμυντικος καΦ στήν
Πορτογαπία ισε Νασιοναπ
Μαοειρα και Μπραγκαί
οι Φωνες του ΡοΜπΕΡτο στους ι)
συμπαίκτες του. σπαει και τα... 
ουσκοπα που έσωσε ο ποια η
στον προπονπτή του ενόψει ο'
κορυΦσίοτ του
Παναιτωπικου
Ξ ο «Φαραώ» Αμρ
τεταρτπς ο οι πρωτες εντυπωσεις των εΡΝαΝι
και ιΝΤΕΓιΕ από
το Καραϊσκακπ ο; ι
συαρντα.
ο οποίος με τις
ζογκπερικες και το ξαφενεργειες του γιασμα του
εεσήκωοε τήν .ΝΤοΥΡΜΑ:
εξέδρα. ενώ οταν ενήμε
είΧε συμμε· ρωθπκε οτι
Ξεκιναει με
τον Παατανια
η η τοκή και στή
ωσσπ του γκοπ χ
σει_ο_ιΜΕ“ Η ή ή: , , ` ` ` " ο :ΕΙΠΑ τα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα