Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕ|ΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦΥΑ. 11.659 ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2015 και σΤο ἱΠτεΓΠθτ ΜΝ.πΤΞΜπεΞ.9Τ
|(ΕΝΤΡ||(Η ΜΑ|(ΕΔΟΝ|Α
Ο νέος χάρΤης
Των έργων για Τη
διαχείριση σκουπιδιών
ΣΕΑ. 10-31
ΝΤΕΡΜΠ| Γ|Α ΓΕΡΑ ιιιεγι>Α Δειχι`ιογι`ι Ο' ΔΗ ΜΟΣ|(Ο|'|ΗΣΕ|Σ
Το νΤιμπέιΤ θα «βγάλει»
Τον πρωθυπουργό...
Στοχεύουν στους αναποφάσιστους - Ξόρκίζουν το λάθος
Η ΤηλεοπΤική αναμέΤρηση θα αρχίσει
σπς 9 Το βράδυ και
θα διαρκέσει 2.5 ώρες.
Τσίπρας και Μέι°μαράκης
θα έχουν Τη δυναΤόΤηΤα
διαλόγου
πΤά ημέρες πριν από Τις εκλογές κανένα από Τα δύο μεγαλύΤερα κόμμαΤα δεν έχει
αποκΤήσει δυναμική νίκης
και έΤσι η σημερινή ΤηλεοπΤικη αναμέΤρηση μπορεί να αποδειχθεί καθορισΤική για Το αποΤέλεσμά Τους.
Κουμουνδούρου και Συγγρού δίνουν
ιδιαίΤερη σημασία και Τα δύο κομμαΤικά επιΤελεία εκΤιμούν όΤι ιδιαίΤερη βαρύΤηΤα σΤην κρίση Των ψη
Φοφόρων θα έχει. εκΤός Των αλλων.
Το δίλημμα «Τσίπρας ή Μεϊμαράκης»
πρωθυπουργός. Και οι δύο αναμένεΤαι σε γενικές γραμμές να κινηθούν
σΤη «γραμμή» που χάραξαν από Την
αρχή Της προεκλογικής περιόδου.
Την ίδια ώρα Τα μικρόΤερα κόμμαΤα
που σΤηρίζουν Την ευρωπαϊκή προοπΤι κή Της χώρας ζηΤούν από Το λαό
να Τους αναδείξει «ρυθμισΤές» για Το
σχημαΤισμό κυβέρνησης. ΣΕΛ. 3. 4
Μέγαρο Μουσικής: Γκαλά Της ΚΟΘ αφιερωμένο σΤη Μαρία Κάλλας Σελ. 38
Η ΡΑ|(ΛΗΣ
Ευ καιρία
να ρεφάρει
Οι κυανόλευκοι υποδέχονΤαι σΤις 19:30 Τον Λε
βαδειακό και δεν θέλουν ούΤε να σκέφΤονΤαι Το
ενδεχόμενο νέας ενΤός έδρας γι<έλας. Σελ. 16
ΒΡΟΒΤΒ
ΑΤίθασα
νιάΤα
Καλός ο ΜπερμπάΤοΦ.
αλλά Το νέο αίμα Του
ΠΑΟΚ είναι που παίρνει
πάνω Του Την ομάδα.
όπως φάνηκε και οΤο εμφαΤικό εκΤός έδρας 3Ο επίΤης Βέροιας.
ΣΕΛ. 12-13
εγρΩινιπΑΣκεΤ: ΑΔΗΜΟΝ|Α Γ|Α Το ΝΤΕΡΜΠ| ΜΕ ΤΗΝ |Σ|'|ΑΝ|Α Σελ. 28
Η επισΤροΦή
Του «ΑναοΤό»
Ο 'Ελληνας προπονηΤής έρχεΤαι σημερα σΤη
Θεσσαλονίκη και ξαναπιάνει δουλειά σΤους
κίΤρινους μεΤά από δέκα χρόνια. ΣΕΛ. 25