Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγιος Παΐσιος: "Έρχεται πόλεμος μετά τις εκλογές"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Μ ΣΕΠτΕΜΒΡιογ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00378) 3779
Τ|ΜΗ ι ΕΥΡΩ
ΕοΝικΕΣ οΜΑΔι;
'Μ  Μια@@
Μ Μα ΜΜΜ·
ΑΜΣ "Αϊ
||ΕΡχΕΤ
παταω  
"Σ ΕΜ" Η 
Ανώτατος αξιωματούχος αποκαλύπτει τα οχέδια των Τούρκων οτο Αιγαίο