Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Εκ* σε Η" Μακ
Μ κι σ· Πίστη
η· ασ" Μ" κρακ·
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Δοντια _ Ή
Τα σσναρτσ
σιντι· ένα
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|Ν0Σ Σελ. 2
ΠΜΑΑΑΡΑ Η «ΜΠΑΝΙΑ»,
ΜΕ ΜΕΤΑ ΜΑΥΡ0|(ΕΦΑΑ|Α||
ΜΝΑΣ! Τ"ΣΑΣΑΡ|! `
κυριοκη τ3 Σεπτεμβριου 2015 / Φυλλο 985 (2185) / € τ .3ο
Με ΝΤ|ΕΓΚΟ ΜΠΟΥΟΝΑΝ0ΤΕ για Πρώτη φορα στην αρχικη ενδεκαὁα
και με ΠΕΤΡ0 ΜΑΝΤΑΛΟ να ετιιστρέιρει στην αιτοστολη μετά ατιό 186 μέρε5, .
για την ΑΕΚ υιταρχει μόνο η νίκη σημερα (18:00) κόντρα στον ετιικίν6υνο ΠΑΣἶ'ἶ_
τη Δ Ξ
ο _7`.~ μι)
":Ι·ξτ ' κι ' _
_ τ. .
ΜΜβΜΜ“ : · -
Λεω ..Μ-'πι Δ"
_¦:ε:7  ή χ
ι 7 ἰ` Λ
7ἰ,7 ΑΜ κ
«Σνγκἱνιιση και
τισριιιρανια για την ανασα
της καρσισς σας»
ο Σσν6ὲσρσε Μικρασιατών
 ' Έ Κανατανηνονησλπὡν ·Ρἱζεε».
με μια συγκλονιστική ανακοίνωση.
χαιρετίζει την ΜΜΜ τησ ΑΕΚ
να κρατηθεί σημερα ενοσ λεπτού
Ζ Ξ σιγη ασ κινηση τρωω για τη
Μικρασιατικη Καταστροφή
ἑτῖ· -ἶ`.'·4“ ,
τ 0ΜΝΗεΘν@ΜΞΝΜΜΜ _· 
τιωιτιοιιιτιι›:..έ ΠΑΡτι @Δττιι ΡΑκετ Δτων Ειχε
 'ΑΝἩΠ4ΔΞ<ἶἶ@ΞΜ9›' ' ·
ι=Ζ'τιιΝ τριτη γυρισω ΞανακΔκοἐΜ
ΠΟΥ ΝικιιΣε τογἑηοΛΩη9γῇεο-6ρ ~