Πρωτοσέλιδο Έθνος: Η ΝΔ είναι με την Ευρώπη του Σόιμπλε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·¦“ν Με:
'Ό ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕ|ΣΤΩΝ ¦ .
ι... `
ΛΕΜΟΝΙ"
ΖΞ·2 ·
ΓΚ. ΛΟΥΓΚΑΝ'Σ
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ
"Μ ιο Λ|Πδ
ΗΜΜΜΜ
ΗΠΤΑ ΚΟΜ|=ΚΣ
η έ  Νεο: ποΛντεΛι-ιΣ νομο:
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΣ|ΠΡΑ ΕΠΤΑ ΜΕΡΕΣ ΠΡ|Ν ΑΠΟ Τ'Σ ΚΑΛΠΕΣ
Η ΝΔ είναι με ιπν
Ευρώπη νου Σόιμπλε
ΠΟΔΗΧΤΗΚΕ όμ Η διαφορα με τον
., μ"°ρ°Ρμἶ Καλ” Μεϊμαρακπ είναι
_. -- περα επειδη βαζουμε . ,
- . : _ι πανω απ' όλατα συμ- σ" εμ€|8 εΚΨΜ)“ φέρονια Με κοινω- σωπουμε Τα συμνικπ8 πλειοψηφία8. φέροντα του λαού
Η ΝΔ θέλει να δώσου- .............................. ..
με πίσω όσο εδαφσε ,
κατακτπσαμε στη δι- Θἶλουν ν9 _
απραγμἀιευση». τονίζει σιο «Εθνοε δωσουν πισω
ννε::ε:νεω όσοέδ“Φο8
π τ υ μι ι για ¦
σε πιθανέε συνεργασίε8 και απο· κωαΚῖΠσ9με ΝΠ
καλύπτει ιι θα πει σιον Β. Μεϊμαρα- διαπρανμαϊευσΠ
κη στο αυριανό ντιμπέιτ. » ιο"
ζ||ίί¦ἴ'|'|ίὶι||Ι"|Ψ='ἱΜίΗ'||'ΗιΗ ¦!'¦Ι"||||'|<|ι ιιι||'Η||||Μ ιι ||ΜΝΗΜΗ'ι|!"Ι¦!ί"|Η|Μ·|ιι||"||||||||¦||ΓΗ !¦'||Ι'|Η|||ι||ι'ΜΝΗΜΗ' ||!||"'ἱ"|Η||Ξ|| ιιΜινινιιΜινι"ΜΜΜ!"ιΜΝΗΜΗΜΗΝ||ι|||ι||ι|ιιιΝινέΜΜΜ"ιιιΝι|||||ιιιι|ιι·ιιιιιιιιι|ιιιιιιι
|ΣνΝεΝιενΞιι ει. οεοΔαΡΑκΗ |
«Θέλω 10%
για να μα8
ακούσουν»
» 80"
| Με ποιον: ελ κνρεΡΝι-ιεει ο... Νικιπίῖ|
Οι υπουργοί Με
επόμενπ8 μέρα8
ΜείνατσΜ-κλεΜΜωΜ
ΜΜΜΜΜΜμετο
κόμμσηουθσεηΜει »του
ΕΜΠΟΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡ|Α
ΜΕ 'ΤΗΝ ΚΥΜΑ
ΜΠΕΡΜΠΑῖΟΦ
 ιιιιιοιι Ϊ
ιο πρι  η·
 ΜΜΜ ·
 Μπρνο
. χ έ)
ΠΕΠ' ΚΜ... ΠΜ ΠΔ Τ|Σ Η"|Ζ|ΕΣ Με
ΜΜΜ' οι ΜΝΗΜΩΝ' ἐ ΗωοσίσΕλεν“νΜ·
 ιώνειτη θεσσαλονίκη
θρόσοε που δεν γνωρίζει σύνορα επιδεικνύουν οι διακινητέε των  με με δηλώσω και Την...
προσφύγων οι οποίοι διαφημίζουν μέσω Ρεςεοοοκ «Εκδρομέ8 έ απουσία Με.
από Την Τουρκία σιην Ελλόδα». » 80 ἑ » Βια-οι