Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Μάχη εξουσίας για κυβέρνηση συνεργασίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πολιτισμὸς
.'-;ξ τ
ι η Ξ
το ΒΗΜΑ
Μ Δ ΜΝ (1957-2009) ΕΜοΤΗΣ: ΠΑΡΩ η Μ ΔΙΕΥΘΥΝῖΗΣ: Μ Β. ΜΜΜ
ΠΠΣ ΒΧ"›|¦ΧΚ||ζ
ιΔΡγτΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ'0Σ ΜΜπΡΑκΗΣ Μ Η Μ Μ κεντρικά γω: ΜααΜΜΜ 80, Μ 115 28 ΟΤΟ ΒΗΜΑ ΑΙ 
Ετο5 ιδρυσεω5 1922 ιΠΡ0 ΤΗΣ Μ ΜΜΜ σε. ΜΜΜ αν. Ο 211 385.7000. Επσμ ωτηΜΜσ Εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικό
Ετοε 949 - Αριθ. 16418 Ανατολη 07.05 - Δόση 19.37 Ματια: ΜΜ/Μ.ΜΜ.ετ Οργανισμό Λομπρόκη Α.Ε. ΜΜΜ:
Ολα για όλα στο ντιμπέιτ τησ Δευτἑρα5
τουτοΑεοΜΠικο ι το ΣτοιχΗΜΑτοΝ ΔΗΜΩΝ
Ενα Ταμείο ο ο
 Μακη εξουσια8
για ολου5 |
μετα ·
το Ι992
χἑδιο για δημιουργία
ενός ταμείου κύριας
ασφάλισης και ενός επικουρικού με ενιαίες παροχές για
τους ασφαλισμένους μετά το
1992 θα υποβάλει η ειπτροπἡ
τεχνοκρατὡν στη νέα κυβέρ· 
νηση. ΣΕΛ|ΔΑ 82 ~ 
για κυβερνηση
Ν'  ,1
· ο Τσίπρας-Με'ιῦμαρόκης ανεβάζουν τους τόνους
με στόχο τους αναηοφόσιστους και την αηοχή
Σεπολττικόνιερμπιγιαγεράνε%εἴΜηωἩΜπΜΜς και ΜἙἩ 
πωΜΜωΜΜα 
ΜΜ.ΚαθοριστικόθαείΜτοΜανόνπμΜτ _
καθώςοιδύομονόμάχοιθα£Π·)ίΕιθἡωυΝναΠείσουντο __ῖ-__
μεγάλο ποσοστό των αναποφάσισαον. ΣΕΛ|ΔΕΣΑ3-5 Μ
ε κάθε εκλογική ανα
«Η ανεργία δεν Δ Οριακό προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση της» Κόπα Εεεεατεη ΜΜΜ ων ω”
€ΙΥω0υτε δεξια ί 26.796 26,2% 7,ο% 5,ο% 5.9% 3,1% 6,1% 4,2% 3,6% “μΜΜΜι
Με φαω» ' Μ  ι :η   "° "ΜΜΜ”
Φ ΜΜΜΜ
ΣΕΛ'ΔΑΑ16 ΣΕΛ|ΔΕΣ Α8-9
_ . _ '7 ΜΜΜ ΜΑΜ
Ξε εν. Μ 4 Μ.Μ «=σναγρ9φω
 Μ τ“ν'ῦτ°““
Με . _ ο αναλο α ε τη
Ξἔ  '   διο!”
ἔ ζ «Δεν είναι δεδομένα «Θαμπωθηκαμε από
έ; ο πρωθυπουργό5» τη διαπραγμάτευση» Ρ τ κι
ΣΕΛΙΔΑ Α6 ΣΕΛ|ΔΑ Α10 Οκορυφσίος συγγραφέας ' “_
· αστυἄἐμικων Ἐυθιστορη· =
-- · ματων μ στο « ημα» και
Δ' κοΥποΜΜ_ Μ Μπα ότι «τα βιβλία μου Δικοστικῇ
γίνονται καλύτερα όσο γερνάω,
φθάνουν όλο και πιο κοντά σφΠνα
η τ Τασος» Γιαννίτση5 Ξ . Η Δ > “ : ζ
Ξ ΚωνσταντινωΤωυκαλω ι σεαυτό που είμαι και ταιπο- Φαλτσιανἱ   γ . - τις ·' ·
«Λεμε όχι ΜΜΜ ε Με απομακρύνονται αν Μ · · 
στο σκορποχὡρΜ» Γιαννη5Ζ.Δροσοε ¦ εμένα». Ευτυχώς, τονίζει,δεν ι ΜΒ ε 0γἑ$
~ Γ ιόννη5 ΜΜΜ | έχουν τεθεί ακόμη όρια στην ι
ΣεΛιΔΑΑ15 ΠΜΣΜπω ι επινόηση. Β'ΒΛ·Α.ΣΕΛ|ΔΕΣ1.2 ! ΣΕΛ|ΜΑ29