Πρωτοσέλιδο Αυγή: "Εθνική" απάτη στην αυλή της Ν.Δ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7- Σήμερα (19:30)
ζκ·:::“ζ οΑλ.'Ι'σίπρας
 _ στην πλ. Κύπρου
:.. αν Π · , _ η ο στο Κερατσίνι
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ ιΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ο ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12396 Με 3 ε
κ ει Δ.ΠαΜθημουήΜ πισω απο Χε. ΜΜΜωΜ=
Χρεοε Με κυβερνησηε
τηε Αριστεροε, να ορο
Πε παθογένεια και σε
κοινωνικὲε ονιοὸτητεε
Αριστερή ποῆιτική
και σιιε πιο δυσκοήεε
ουνθήκεε
τα Χαμογελο και σε απο
μαγκιεε του θ. 'ειμαροκη
Βρισκεται ο Αντ. Σαμαραε
·9. '11
«Εθνική» απατη
στην αυήη τηε ΝΔ.
, ' - παλι ο φακελος «Πανγαία» από τη Δικαιοσύνη
· ή ή Χρηματοδότπσε το ξεπούλημα της περιουσίας της!
ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΝΓΑ|Α
Τρειε μυθοι και μια
μεγαήη αλήθεια
Μ ΜΒ "ΝΒ
Νο νιώσει
ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΧΝΙΑΣΙΕΣ αποθέσεις του παρελθοντος Βουλιαζει η προεκλογική εκ- τραπεζας και η διορισμὲνη απο την κυθέρνπσπ Σαμαρα διοικηση Τουρκολιο ο·
, στρατειο της ΝΔ. Η εισαγγελέας Διαφθορής Ελενη Ραικου ανοιξε παλι τον ποοήσιαε την πώλπαή της σε ένα απο. το οποιο η ιδια η Εθνική δανειοθοτησε
Π Αρ'στερΟ. φακελο «Πανγαἰα». που αφορα την πώληση. το 2013. της θυγατρικής της για να προκαρήσει π αγοραπωλησια. ουσιαστικα. η Εθνική Τραπεζα χρηματα·
'στο Ο Εθνικής Τραπεζας. στην οποια ενδεχομένως να εμπλέκονται στελεκιι και δοτησετο ξεπούλημα της περιουσἱαςτης! Υπο ελεγχο ειναι και η πρ. προεδρος
ΜΚ πολιτικοί φιλοι της ΝΔ. Τα ζητήματα της διαφθορας και της διαπλοκής ανα· του Ταμεἰου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αναστασια Σακελλαρίου. ενώ
ΠρὲΠε| νο Με δοθει δεικνυονται πλέον σε καταλυτη της εκλογικής περιοδου. οι ενδεκομενες ευθύνες του τοτε υπουργου οικονομικών Γιαννη Στουρναρα
_ Η «ΙΙσνγαἰα». ως θυγατρική της Εθνικής. κατεἰκε την ακίνητη περιουσια της είναι αρμοδιοτητα της Βουλής. ο 7
η ευκαιρια
ΛιΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ: Τέσσερα εισαγγεήειε πηραν καταθεση απο τον Φαήτσιαν' στο Παρίσι η
Ίσωε ειναι η
ιεῆευιαια
·· ο ευκαιρια να
ὁω «τα ονειρο να
παίρνουν εκδίκηση»
Δ, Φαουστο "τουραντε Α έ  °
 και να δουμε (υπευθυνοε διεθνών σχέσεων του: στο: Ξ., μ κό
και λιγο ιι τονισω του Πει”, Η Δρ 'ΜΥ'
τ ν πά τ α προκήηση για κρεοε ριατερπ
. , ΗΕ". . . . αν η ρ η μ ς και τη δημοκρατική Ευρώπη ησήιτικη στιε
· θ· ·  τον πεολπον ΔΜιον· Με νἑΒ Μίκα
· _ ο· ; · ' ΕΙΝΑΙ κύριο ζητούμενο για μια ευ- ·
-~. Μ:°”8:Ξ::ἱ σύντακαι.6ημοκροτικήπολιτείστο κ κ. - ΜωιΜ
_ ά ΙΟ' ζ, _ Ϊ .Π .ι να υπόγειων πολιτική στην υπη- κο' ὁ |°
τα κεφάλαιο δεν ρεσία του γενικού συμφέροντος Για 'ΜΜΜ Φερὲρ° . . _ ρ _ _ ›
ΜδΜἐτανΖΙΩΦα την Αριστερό. η ίδια η δημοκρατία. (ΚῳμοωωΜ ΕΠον'6ρυο" κοπο” ΓΡΑΦΟΥΝ: Μο” Κωδ Το ενθετ0
ως διαρκής διοχὐβευω στο Πεδίο Η νικη του ΣΥΜΗ. στήριγμα Μο Βοῖου. Αῆεεσν6ροε ,
  > πιςπολπΜ<.εΜιδΠμοκΜωτου στη δημιουργια νεου ιτσήικου ΜῇυἔωῇΜ ΓΜΥω 24σελιδο για
Μ°ῦ ΜΜΜ* αριστερού Φορέα Κο- .""ὁΚῦἶ Ε'ρ""σὁΜ την ΠΑΙΔΕΙΑ
θ 7 "Ο οι 03 ΣΥΝεκεωετπ ΣελιΔΑ2 - Με ΓοΜω'ΣΠ“ΜΜ 05

Τελευταία νέα από την εφημερίδα