Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Στον "πάγο" επενδύσεις άνω των 5 δισ. λόγω των capital controlsRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ωννν.ΧτἱΜ°'ἰεῆήο.9τ
. . ..η
>- _:'4..
ΘΑ Δι-ιΜισγ
¦¦Ξ5ἴ'
κ”. τινων-:κτ τ
κ χ ο.
ΣΑΒΒΑΤΟ "2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΌΥ 20" 5
ΡΚΕΤΕ
ἱι_ »Ε~·8'
26ος χι>οΝοΣ - Απ. ΦΥΛΛΟΥ 5506
Τ|ΜΗ Ι¦5 €
ΜΕΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣιΑΣ
ΣΤΟΝ ΜΜΟ» ΕΠΕΝΔΥΣΕ|Σ
ανω των 5 δισ. πόνω των ταμία' σπιτιου
Τρεις οι καταήύτες για
που είχε ο υπουργός Οικονομίας
χειρηματικό κόσμο| ο πρόεδρος του
ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας ανέφερε
πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναμσνή επενδύσεις αρκετών δισ. ευρώ τόσο από τον τουρισμό όσο και από τη βιομηχανία. Κάτι που επιβεβαί
 ί Ξ ,- ωσε με τη σειρά του και ο πρόεδρος
Επιβεβαιώνει στο «εεε-ω την αειοηόγηση
της Εηηάδας η 88ιΡ - Στο -3% εκτιμά την
ύφεση για το 204 5
Εκτιμήσεις - σοκ από
Ευτοοαηκ και Πειραιώς
Σε ύφεση έως -2% η Εηήαδα και το
20%. εκτιμούν
.2 οικοΝοΜιΑ 
Μπ. Κερέ: Περιθώρια για
αηηαγές στο μνημόνιο
Δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα π
ψηφοφορία του ΟΗΕ για το χρέος Με 5
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 4-5
του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέας Ανδεάδης ο οποίος ζήτησε σταθερούς φορολογικούς
συντελεστές σε βάθος 10ετίας και η
παρέμβαση αυτή να διασφαλίζεται
με νόμο που θα προβλέπει ότι για να
αλλάξουν οι φορολογικοί συντελεστές να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
των 2/3 της Βουλής.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς
επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ βρίσκονται στον "πάγο" και προκειμένου
να "ξεπαγώσουν' όπως υποστηρί
να «ξεμπήσκόρσυν» τα ρτσιεςτ5
ν περασμένη Πέμπτη το απός .ς γευμα σε συνάντηση διαλόγου
= ι~ ' ή· κ. Νίκος Χριστοδουλάκης με τον επι
ζουν οι ίδιοι χρειάζεται πολιτική σταθερότητα ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άρση
των ώριμη ςοηπο|5. Μερικές μόνο από
τις ώριμες επενδύσεις που βρίσκονται
στο περίμενε είναι οι εξής: Κωνσταντακόπουλος- Ο|εγαη, Οο|ρηἰη (Σόφια'
'ηνεειοι·5¦ Πήτερ Ηλιόπουλος κιτ: Η'
Ηο||εε¦ Μαηνε 'ηνε5ΙιηεηΙ¦ Μπα Οτουρ
του ομίλου Λογοθέτη¦ όμιλος Παπαθεοχάρη¦ κ.α.. Πρόκειται για έργα τα οποία εφόσον υλοποιηθούν -δεδομένου ότι, τα περισσότεραΙ αντιμετωπίζουν για πολλά χρόνια τη δαιδαλώδη
γραφειοκρατική πραγματικότητα· έχουν στόχο να προσελκύσουν τουρισμό υψηλότερων εισοδηματικών κριτηρίων και να δημιουργήσουν αρκετές
χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Τήν βια ώρα στον "πάγο" βρίσκεται
και η διαδικασία για τη δημιουργία έξι
ακόμη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Σελ9
Αναηαμβανει δράση η Ε.Ε.
για τους πρόσφυγες
Δέσμη μέτρων πρότεινε η Κομισιόν
- «Πράσινο φως» από Ευρωβουήή ως
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΟ-57
ΑΛΦΑ ο,ι52 € ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
που ξεχώρισε τα 29
'Η ; ν
Ώ' Ι' γ
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπηό
Σελ. ιι ΙΒΝ
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο
Η «ακτινογραφία»
του Ηοεα5πονν
στο Λονδίνο
Πανω από 600 συναντήσεις
με 45ο Μπα τηαηεαετ5 για
28 εισηγμένες ω :. η
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
0.8.: κίνδυνος
πτώσης πετρεηαίου
στα 2ο δρα.
Αναθεωρεί επί τα
χείρω τις προβηέψεις της
η τραπεζα ω ιι
Αδύναμη
η αναπτυξη
στην Ευρωζώνη
Νέα σημαντική πτώση και
του δείκτη επενδυτικής
εμπιστοσύνης
9   !
"ΊΟΘ 065Ί8