Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπέρταση
Στον «αέρα»
οι συντάξετε
Οκτωβρίου
Στα 800 εκατ. ευρώ ανίίῆθε το
εῆῆειμμα οτα ασφαῆιοτικα ταμεία
στο επταμανο 'ανουαρίου - ίουῆίου
Σελ. 56
ΕΡΓΟ ΜΠΑΜΠΑ
ὲκῇω6ῦ“τ
ικουε
Με κενο, που ξεπερνούν το ί7.000
σε εκπαιδευτικό τιροοωαικο¦
ανοιξαν κθε5 τα ακοῆεία ΣΔ. 2
·: Η). Η
θεραπευτές Άν
της Ορθοδοξίας
Β Ο Ο"'.""'·.'··"·'
ΤΗ   |   οι πλέον τρωω θεραπευτικέε '
Πώς θα π οοτατωετο την κα οτα. τα νεφρα
και τον επ αλο Απτμετω στο την
αξοντας τον τροπο ζωας σας
3 00 με μεναΠεε εαιτυχίε8 για να εαιῇέξειε_μ_
γ·  ”ΜΧ
,_ λ·
 τι τ Λ σ. ῇ τ καστ εγω
Ι/ Ρ ωΜν·“
"Ο"Ο'···'· '›,
 Ϊ  Μπα των βοτάνων και
:# Υ  `_ ι ΜΜΜ που Βεραπευουν
 ΧίΠιοιμΠραβοι
' “κυβερνουν»
τη Μυκονο
τΛ 3 ΚΛΕ|Δ|Δ
για την τιρωτια
· Δναααφασισται. αφανιτρα και εμτιιστοαυνα - καταῆῆΠαατατα
ειναι τα 3 «καρδια». Που Θα κρίνων τι:: εκβααα Με μανομαχι/αΞ
Ται|ιιρα - Μει”μαρακα
' Ο τιρΟεὁροε Με ΝΔ ξεκαθαριαε ατι. αν τα καρμα του κερδισει
τα εκῆογε5. Πρωθυιιουρναε θα ειναι ο παρε και οχι τριτο ιιρΟαωαα
ΤΑ 2+4 ΣΕΝΛΡ|Λ
για συγκυβέρνηση
' Δυο βασικα σεναρια και τεσσερα ρωταω Πιθανα αναδεικνωσνται στον Γισῆιτικσ σριΖσντα για
το μετεκῆσνικσ τσΠι'σ στα χωρα. Π Στο ασαιτικσ Παρασκανισ καριαρχει' τι σαΖατασα για την ετισμενσ
Ημερα και τα δυνατοτητα σανεργασιία5 μεταξυ των καμματων. ιδιαιτερα ΣΥΡ|ΖΑ και ΝΔ
)ε).. 4, (57
ΜΜΜ όνομα και...
ιδεοῆογία ο ΣΥΡΜΑ
ξ; Ζ. 9 Ϊ
Π. κΔΡκΑτΣ0ΥΛιιΣ
 Δ “Εφιι<τὁε  <<Φτῳχόε
 ,  ο στοχοετη5   ο ῆο ρε
 αυτοδυναμια5>> του αντρα»
Σελ. 14 η “  Σελ. 18
Σελ. ΙΟ. 24

Τελευταία νέα από την εφημερίδα