Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΥΤΟΚΙΝΙΙΓΟΔΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
 7επιχειΡιιεειε
ΟΙΚΟΝ0 ΙΛ
ΓΙΟΛ"Γ
ι ' ·ιζ›
:μ ΠΑΡ Α η Ι' ΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ
ΙΕ ; ΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
·' 4 ` ' Τιμή:
ννννΝ.Δ··'πονν8.··
Συμιβομὁς
ΒΡΑΖΕΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ '
Πρώτη θεση με ΝΠο|-ΙΓΙΟΛΟ
~ _ με +0,ι% 
υπεύθυνο αναπτυξιακό σχεδιο -· ο ·“σωωηικΜπο“. »ΜπωΜι
Σελ ω ι · Μεϊμαρακη πριν την καλπη που υπεγράφηων
απο Σπιρτζη στις 14
 Η 1.000 «ΝΟΚΚΙΝΑ» ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΓΙΟ ΙΟ Ι(0Σ|(ΙΝ0 ΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 'ΓΝΣ`ΕΙ('Ι Κω " ΜΜΜ! ω 22
 _ κ ¦. ¦ _ Ο Προκυτπει θεμα για πανω απο 500 δανειολήπτες ΧΡ. 1αΑπ7πογ . 1” ΑΒΑΞ
ί Ο 00
Π· ν ν Δ ·
τον .ὁανειαιων κεΛΟς- φωτια προἔὲΝΙ¦ση
ΓΙΑΤΗ > ΚΑΙ
· - π ~  - _ οι ' του παο που οποιο
, Ρ τ; Ορκωτού Ελεγκτή Με·
τ Ο · `.  Με· Μ κ.ωπ.ΔαΜπ: 
` Χ τ Ο ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΛΙ ΕΦΟΙ'ΙΛΙΣΙ'ΩΝ Το«χρυσό» 3%
¦ διαβατήριο
ΝΤ καταθετει προταση για το χρέος
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - Ή Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ-«ΚΛΕΙΔΙ» Σελ. 7 Ξ
οποια του ΜΕΙΩΣΗ βέ γ
τον ποΣοΣτον ποοπιιοΕιΑΣ ω Μ ο' ε ύ Ξ ε ν "γ ς 
Το τ η] “η μ ς Ι «χτυπαει» το ΟΘΟ8Ιἔ
Π  1 ' τ Ρ· 18 Σεπτεμβρίου στη Ευιοοαιικ κατατίθενται
' _ _ ι - οι προσφορές για το ξενοοοχειο της Ροδου
ο ω· _ ` · 7|` ¦ -ς;-' -* ή -   Ο
35 ἐ- - ' κ _ ο! Ξ; το «περιπου πω» ω Με
75 εκ. το καθαρο κεροος των τραπεζών ο Ι  Δ  ιζ) Η ρ  5 Δ θα η _ μ .
απκεποΣ “ ι ς :` 
`ιιποια>ιπιιιοποιιιξΕΒ: ε Σ<<ΤΟΠ00ΕΤονΝΤΑι»ΣΥΡΜΑ-ΝΔ ρεεε
Για: πωπω, αεροδρομια, ΜΜΜ, οπο/ιο και ΜΜΜ-80800 Οι κιεις των πήρε με'
“, . 7
ὲἔ:ἑΞ:ἑΞ:ΠΟΟΦθΩΜΠ ` β  Γ 
ετιενὸιπικο πῆεονεκιΠμο οι ἶ^ΣικοΙ Πγ^Ω"ΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ' ω' Ξ, β)  ΤΟΥ
νν Ἡ ΙΝ - θ Η Γ Ο Χ Χ · Ο Γ  << >>  » 88 ΜΗΝΕΣ ΜεπιΡο οι ένω
υπ ΧΧΧΡ Μ τι_ ΜΜΜ. . ¦ _. , . . ι. .
ΞΕΛ018“Μ“ΝΜΙΜΜ“ πιο ΙονΜΙι%υΙ· ιι Οι προτασεις του Μανου Κουκακη Οο-Ονιπει 8 Ρουπαοτ Ιονιο σαρκα' Πονο|ορπιοπι (θοπονα) Π" Σω Μ" “ΓΙΓΝ- ω""ω8
οΝ ΟΝΕ “Ο ι
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Γ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα