Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Παράθυρο" αλλαγών στο ελληνικό πρόγραμμα μετά την αξιολόγησηRecognized text:
 στην ενήμέργωσΠ των εΠενδυτὡν
ΜΑΤΙΣΤΗΡΙ0
_'ΣιΔ οικοΝοίνιικΗ ΕφυινιΕΡίΔΑ
--'--ω=-ω-α  ιι Σἐ@Β:ατ29ι5
7 β ω Μ β 2609 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ.  5595  'Ι 
γΜΜ _ _ ι.ω0 Ανοδικές 54
σερφαρω _ _ Μ   
. Μ Καθοδικές
Μη ΜΜΜ _ _ ~ ,ω 42
ΜΜΜω _ _ - ........................................ ..
ΜΜΜ _ _ : ΜΝ φ7
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜΜ-ΜΧΔ _ _ τω τα πιο Μ του _
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ Ο||(ΟΝΟΜ|ΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ιι|'|ΑΡΑθΥΡ0ιι ΑΛΛΑΓΩΝ
στο Μαγικό πρόγραμμα μετά τιιγ μΞιομ6γιισιι
Κομισιόν: Τον Οκτώβριο η έναρξη του τΘνίΘνν
Στιγκ
αταστάσεις του Β|οοιπρετα στ
Λονδίνο «χτυπά» η εδήηνική επιχειρηματική
καρδια - οποκηηρὡνεται σήμερα το
τ σο τοαα5ηονν της ΕΧΑΕ
Απογοητευμένη η αγορα
Γιατί αντ
από τ0 ντιμπέιτ
«Δεν ακούστηκε τίποτα για όσα
απασχ0ήσύν τους επιχειρηματίες» -. ι ι
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Λ
ιμετω
` - “ θετικό το μεταναστευτικό 
ο.  4  »_; .τ Ξ, ·ΐ;ι
~--ε τ?
ε στόχο την έναρξη της συζή, Μ τησης για την αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους θα διεξαχθεί η πρώτη αξιολόγηση του
~ προγράμματος βοήθειας της Ελλά
δας, η οποία αναμένεται για τις αρχές Οκτωβρίου. Εν όψει τώρα του
Ευτο8τουρ του Σαββάτου, κορυφαίες ευρωπαϊκές πηγές, μιλώντας στο
Κουτετε, καθιστούν σαφές ότι η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος θα ξεκινήσει τον Οκτώ
ί βριο, με στόχο να προλειανθεί ο δρό
μας για την έναρξη των συζητήσεων
για την αναδιάρθρωση του ελληνικού
χρέους. Μάλιστα, στην επικείμενη
συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, αναμένεται
να εξεταστούν οι μεταρρυθμίσεις
που εντάσσονται στο ελληνικό πρόγραμμα. Πάντως, οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίσω ότι η αξιολόγηση δεν δύναται να ξεκινήσει πριν τις 20 Σεπτεμβρίου, λόγω της εκλογικής αναμέτρησης. "Πρέπει να περιμένουμε το απο
βούργου, Ρίεττε ΟΜΠΙθΒΠθ, μιλώντας
στο Κευιετ5. "Η πρώτη αξιολόγηση
είναι ένα υπό διαπραγμάτευση ζήτημα" σπεύδει να επισημαίνει ανώνυμη
πηγή της Κομισιόν, εκτιμώντας ότι
θα επέλθουν αλλαγές στο ελληνικό
πρόγραμμα, λόγω της αναμόρφωσης των οικονομικών δεδομένων.
Σχετικά με το ζήτημα του χρέους, ο
κ. (Μητέρα απέκλεισε την πιθανότητα ονομαστικής διαγραφής του ελληνικού χρέους. Η βιωσιμότητά του,
διευκρίνισε, μπορεί να επέλθει μέσω
της παράτασης των ωριμάνσεων. Εν
τω μεταξύ μπορεί για πρώτη φορά η
Ελλάδα να μην συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας στο ΕυτοΒτουρ
που θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο αναπόφευκτα όμως οι προβολείς θα πέσουν πάνω σε αυτή. Η κατάσταση στη χώρα μας θα αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο σε αυτή την
συνάντηση στην διάρκεια της οποίας
οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης εκτιμάται ότι θα στείλουν το ε
τέλεσμα"τονΖειχαρακτηριστικάου- ξής μήνυμα: Εκλογές, εκλογές αλλά
πουργός Οικονομικών του Λουξεμ- και το Μνημόνιο, Μνημόνιο.
Στ0 25.2% η ανεργία ί Θετικό σήμα στέηνει
στη χώρα τον ιούνι0 0 τουρισμός για το 204 5
Το ποσοστό στους νέους έως 24 ετών Αυξημένες Δ.6% οι σφέας τον Αυγουστο
υποχωρεί κατω από το 50% τη..  - Εκτιμήσεις για έσοδα 44,5 δισ. Η ι. ··
ΠΟΛ|Τ|κΗ
Ε5Μ και 55Μ
εξετάζουν
την Βαση των
τα" ορτί0η5
για τις αμκ των
τραπεζών ω:
κι:: ή 0.500 ε ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
_ της ημέρας :ΠΧ τ ι
Οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμππό
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Αναδι0ργανώνεται
και ενισχύεται
η Ειρ0αί50η
Για να ενδυναμωσεί
τη θέση της στην επίτηνική
αγορα ενέργειας
Στο ΣτΕ
προσφεύγει η
Εήήπνικός Χρυσός
κατά της απόφασης του
Π. Σκουρπέτη - Στις 2/40
η εκδίκαση ρ ι 1
ΞΕΝΕΣΑΓΟΡΕΣ
Απὡηειες
τζίρου για τις ΜμΕ
της Ευρωπης
Από την έπηειψη
εξαγωγικής
δραστηριότητας
ΧΡΗΜΑΤιΣΤΗΡιο ΑΘΗΝΩΝ ΊΟ-22