Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
νννννν.8θπττααοει.9τ
. 4 ἔκοοω.ΜτοΣΜ _
, ΜΜΜ^Μ
'ΜΥ-Πω" ὺ_- Ο Ο Μ Ο Ο" , η ' <` ΖΑτκΡ£Μιι-ΑποΣτο^ιι
ΕΞιιτιιεειΣ ΜΒΑ ΑΠΤΗΝ' Α"0ΧΛ'ΡΕΠ|ΣΕ το ΜΝΗΜΗ Η ΕΜΗ" - ν · ·  = «“Μ2Μξ
ἔΞΞζΞἴζΞΞἔ -ίό[email protected]Τ|ιΝΏΜΛΜ|ΜΜ| ιιιιει επι ιιιιι ιι γ :ι ! _ 
κατασκευήΜε, ΤΜ ΝΛΪΠ0ΜΕ|ΣΕ[ΜΡί9 @ΜΜΜ ·   ""°;ΒόΒἔλτΞ:
Ξ¦ἔιἐιιιιι°ιιτ:ι“ιιιιιι Μπιλ Μαιου κΕτΜοιιΡοιΜιτΕΜκ0 ι _ . "Η · '° Μ"°““»
Π|θΛΝ0ΤΜΛΝΕΤΗΝ|ΣΜΝ|Λ ε · · 
η _'·.··ΕΕ
Με Ο)
κΩΔικοΣ...
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΜΒΜ
' κακή εμφανιοπ με την Εθνική
Π Εντατική φροντιστήριο ¦
από τον Αναστασίου στου5 παίκτεε νο οικω Πε στρΟΦε5
ενόψει Πανιώνιου ' Δεν επαιξε καθολου ο Σπανουλπ5
·Στπναποστολή οιΕσιενκαιΝίνπε ' κατσικαρπΞ: ως] το κοτοφεροωμε
με το Βέλγιο· ' Μαντζαρπ5: -ι.Δεν
Μ Φ ειμαστε μπχανε5. υπαρχει και κομματια»
 'Μπουρουσπ5: “Δεν υπαρχουν
ποσοστο νικιι5»
Ο «ΜΑΓΟΣ»
' ο Δέλλα5 έδειξε και κθε5
ότι ο Μπουονανότε θα ξεκινήσει
τπν κυριακή
Π Επιστροφή Γεωργεα στα Σπάτα
ΤΣΟΥΝΑΜ'
ΕΝ'ΣΧΥΣΗΣ
Αμεση κίνπσπ από καρυπί6π με κόκα
Ραούλ Μπραβο. Τότο. τον ισπανό
γκολκίπερ Ταόβι Τόρε5
και τον Τσουμανπ
Με· Με"
ΘΑ ΕΧΕ' ΔΥΟ...
ΣΤΟ|ΤΣΕΦ
· 0 Ατρόμπτοε πήρε τον Βούλγαρο
στόπερ ' Νταμοβσίσκι και
Μπελγκαζουανί εφερε ο Λεβαδειακόε
' Σπυρόπουλο5 και Γισρεντε
στην καλλονή
που @
ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ
ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥΣ
' Τεραστια πρόκρισπ στα πμιτελικό
του Παγκόσμιου για ταυ5 Νέου5
που νίκπσσν με |3·Ι 2 τπν κροατία
Π Σήμερα (4.40 μμ.) ο πμιτελικόε
με τπ Σερβία
Ο Μ 'ι ιι· ·· ι. ι ι
ή' ι 711 ιι ι
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ υ 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ |Οἐ|ἔ8ἐ@8ἔ
' Η οικονομική σταθερότπτα. π διαφωνία
στήν αποκλειστικότητα και τα δικαίωμα
τελευταία5 αρνπσπ5 ' Οι ενστασει8
του Δικεφαλου προε τον Οργανισμό
' Από τα μπόεν σώνει για χαρπγό ο Συνεταιρισμόε που προκπρὐσαει τα Δευτέρα 6πμόσια
πρόσκλπσπ ενόιοφέρσνταε κωρίε δεσμεύσειε ' Οι υπογραοεε του Δικέοαλου με στοιχήματική
εταιρεία «εξαφόνισαν» αυτομότω5 τπν απαίτπσπ για ρήτρα αποκλειστικότπτα5 ' κίνδυναε να
χρειαστεί να βαλουν το χέρι στην ταέππ για 3·4 εκατ. ευρώ οι Ι 6 ΠΑΕ ' Επιστολή του ολυμπιακού
κατα του αιιΑπ... «παυ επιχειρεί να ελέγξει το ελλπνικό ποδόσφαιρο αντί να το στπρίεει» Ο . ο Μ"ε°Ρ"ωφ Μένω"
_ _ _ Ο . _ σε 6πμοσιευματα που ελεγαν
- , ἶ ` Ο Ϊ ` . ζ· ¦ 7 ότιπσυζυγόε του δωσω
'Ι ι ή · 7 ' 5- ' Μέ' -' ~' “ > - ' να μετακομίσει στή θεσσαλονίκπ