Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 πως 0.87% Μ
Ι ·οεοεαω@οωπετετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚσΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ. 'ΥΜ°Υ '78· - ετσι δΊ· · ΠΠ" Ί 8" ' - ΠΛΡΜΚΜ "Ί Σ""'"ΡΜ ΜΤΒ
ΣεπΡΩτΒΔοΜικι ΔΕγτεΡοῳο.ιΔ ΕκπΖαιΔΕΒΣΗ
 _ ~Ύ ο” ( ( ή δ
 Ο Ι *ί Β ζ   κ
<<ΤΟ ΜΔΞ|ΜΟΥ ΣΠ|Τ| ΜΑΣ»
 Τσίπρας: “Φύγαμε για Μες ημέρες
φότεροι το Βράδυ ως Τετάρπις οι
'Ελλπνες πολίτες, που παρακολού
 - θα επιστρέψουμε για χρόνια»
Ξύλινος λόγος, γενικόλσνες απα
. . , Ι
  Καραδοκει
αποδεικνύοντας άι: σαι χώρα μας
 ΔΝ ο ι χιο το Ε Ν ΔΕ χο Μ Ε Ν ο Ν °”Χ||
σπ·ῖό αποτελεσμα. όΜ ΜΜΜ _ ν  δ Δ ω
σε άλλες χώρες και κυρίως σας
ΗΠΑ όπου τα ντιμπέιτ μπορούν να η' ρ, | -  “
είναι καθοριστικά για πιν πρωτιά. ' - ”' ῦ" . ' “ ω
Τα μπνύματα των πολιτικών αρ
κπγών με εξαίρεαπ του κ. Κουτσού
μπα. καθώςτοΚΚΕείναιτομΜ
κόμμα που διαπιρεί στν ίδια παλια..ή στάσπ όλα τα χρόνια και π ιδεα·
Μα του είναι σταθερά προσαναταλιαμἐνπ στον καμμοννισμό, δεν
 «Φυτρώνει>>  ε
ψηφίσει σας επερχόμενες εκλογές. μάλλον θα απογοππύπικε. Εν
αναμονή πις επόμενπς Δευτέρας
οπού θα γίνει α αναμετρπσπ των 
Τσίπρα - Μεϊμαράκπ τα επιτελεία
των κομμάτων μετρούν πως και .4 φ·
ΜΜΜΜ ν°1“ ~ η Ελλάδα
| Δ _ Μ 6
. .,_ ε _ __ - “ _ Σελ. 2
Με “μέρος0 ΜΚ* Σ Μ