Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μάθε παιδί μου γράμματα χωρίς... δασκάλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.ΝΑΝΠΗιΕΡ Η.
°*:ιητι1ῖΕἩΤ
ιΝιεΡ  Μιλ"
 ΜΕΓΑΛΑ ΠΑ|ΧΝ|Δ|Α ΣΕ
.ι |ΣΠΑΝ|Α. ΑΓΓΑ|Α. |ΤΑΑ|Α]
› ΞΕΣΠΑΣΕ ΠθΑΕΜθΣ ΣΤΗ 8"ΡΡ|.ΕΑθ'|Ε ΠΑ ΤΗ ΧθΡ|·|ΠΑ ΤθΥ θΤ|Α|Τ 4
ΣΥΡ|ΖΑ ΚΑ| ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΤΑ ΣΧθΑΕ|Α ΜΕ 20.000 ΚΕΝΑ
Μαθε ηαιδί μου
γράμματα
ΑΓ|ΑΣ"°Σ 
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΕ '
_ 2. Τ 00
ΑΠΟΣΠΑΣΕ|Σ
ΜΟΝ|ΜΩΝ
Σε... ΓΜΦειΑ _ 
ΑΑΣκΑΑΟ|
και Πρώτο κουδούνι
σήμερα με χόος σε
ηρωτοβόθμια και δευτεροβόθμια εκηαίδευση,
ενώ οι αναηληρωτές
συμηληρώνουν ακόμα
αιτήσεις για διορισμό
βασικών
μαθηματων
Οκτώβριο
και καθηγητές
ξεκινήσουν να
' φτανουν στις
τόξεις αηό τον
χωρί5... δασκόιῆου8
ΑΓΝΩΣΤΟ
αν θα καταφέρουν να ανοίξουν
όλα τα σχολεία,
κυρίως σε αησμακρυσμένες
ηεριοχές
και νησιό
ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ»
η λειτουργία
ολοήμερων σε
νηηιαγωγεία
και δημοτικό
τουλαχιστον
έως τον
Νοέμβριο
Παρασκευή Τ Τ Σεητεμβρίου ΖΟΤ 5 - Αριθμός φυλλου Τ.697 - Τιμή ΤΖΟ € - νυυιιυιι.ε-τγμο5.:οι·η
ΧΩΡΕΙ;
ΣΕΛ|ΔΑ 27
Η ΕΦΟΡ|Α ΘΑ ΕΛΕΓΧΕ| τΡΑηΕΖικογΣ
Τ. τι
`. ΑΠΕΥΟΕ|ΑΣ
'Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ι ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ἔ ΑΠΟ ΤΑ Ν|·|Σ|Α
γ' ΣΤΟ ΑΑΥΡ|Ο,
Α ΟΠΟΥ ΟΑ ΣΤ|·|ΟΕ|
ι κΑΤΑΥΑ|ΣΜΟΣ
ΤΠΤΕ'ἱἙ|Ϊἔ|Ρ]ῦἐΪΤ ΤΑΞΗ Ε  5
Με Βέλγιο στους «18»
και στο βάθος... |σηανία
Οῆοταχὡς για νέο ρεκόρ
με 28 εκατ. τουρίστες
".θθ.2θθ| ΤΑ ΧΡΟΝ|Α ΜΕΤΑ. Ο' ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΕΣ ΑΠΕ|ΛΟγΝ ΞΑΝΑἩ*“
Χωρις τεῆος ..
το' δράμα των
ηρούγω
 »5._“; -:
ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΟΕΤ|ΑΣ
Ο  Ώου
ΠΕΠΗ ΕΠ]ζἔ€ι[ΞΞΗ
«Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ
ΥΠΕΓΡΑΨΕ
ΤΑ... ΠΑΝΤΑ
κΑι ΠΑΡ|ΣΤΑΝΕ|
ΤΟΝ ΑΝΗΞΕΡΟ»
«Ο... |(αη μένος βλέπει ότι δεν
μπαίνει στη Βουλή και κοντεύει
να... τρελαθεί»
“ Τ  Τ  Ϊ "'~`ἩἶἘ :ἱἶ.|]“Π.ἔ“ο
ΣΕΑΕΠ .ζΕὶΠ.Ξ;ζ. ΧΑ] Ξ.Γι..ἶ.©] ΠΑΣΟΚ
Δ|ΓΑΩΣΣ|Α
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΣΥΡ|ΖΑ Γ|Α Τ|Σ
ΜΕτιΞκΛοΓικιΞΣ
ΣΥΝ ΕΡΓΑΣ| ΕΣ
Ε ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΠ. ΤΠΕ:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα