Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αυστηρό προεκλογικό μήνυμα από Κομισιόν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηε1ίτεΠιΡοΠκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΠέμΠτη 10 ΣεΠτεμβρίου 2015 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ελληνικά αεροδρόμια
ΣνηΕι>ΠιΣιΑ
ΝΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
|'|Ε|ΡΑ|ΩΣ
Κλάους Ρέγκλινγκ
εΠικεφαλης του ΕΣΡ'
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.872
σημερα στη Ν
Πρόταση για μετεγκατάσταση
ί60.000 Προσφύγων
Στη μετεγκατάσταση αΠό την Ελλαδα, την |ταλία
και την Ουγγαρία σε άλλα κράτη-μέλη 160.000
Προσφύγων θα οδηγησουν συνολικα οι Προτάσεις
της Κομισιόν για τον υΠοχρεωτίκό καταμερίσμό των
βαρών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Για την Ελλαδα,
η χθεσίνη Πρόταση σε συνδυασμό με εκείνη του
Μαίου για τη μετεγκατάσταση άλλων 40.000 Προσφύγων θα οδηγησει στη μετακίνηση ΠερίΠου
65.000 Προσφύγων. >2 5
Ναυτιλία: «ΕΠίχείρηση γοητείας»
αΠό ΝτουμΠάί και Χονγκ Κονγκ
ΕΠίθεση φιλίας αΠό τα μεγαλύτερα δίεθνη ναυτιλιακό κέντρα δέχεται ο ελληνικός εφοΠλίσμός,
ιδιαίτερα μετά την εΠιβολη των σόμπα' ςοηυο|5.
Πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι εκτός του
Λονδίνου, οι ΠροσΠάθείες γία την Προσέλκυση
Ελληνων έχουν ενταθεί και αΠό άλλα κέντρα, όΠως
το ΝτουμΠάί καί το Χονγκ Κονγκ >ί 3
Α. ΚΑΤΣΕΑ|·|:
ΠΩΣ θΑ
Ε|'||ΣΤΡΕΨΕ|
|·| θΡ|ΑΛθΤ|·|ΤΑ
ΣΤΗΝ 0||(0Ν0Ν|Α >15
Η στρατηγικη της τάφου(
γία ενίσχυση των εσόδων
Ενίσχυση λειτουργικών εσόδων καί εΠιστροφη σε
κερδοφορία με βαση τέσσερις Πυλώνες Περιλαμβάνει η στρατηγικη της Ευί·οραηκ Η διοίκηση της
τράΠεξας Παρουσιάζει στους εΠενδυτές, στο Λονδίνο, τίς ΠροοΠτίκές ανάΠτυξης με βαση τη μείωση
του κόστους χρηματοδότησης, την αύξηση των
εσόδων αΠό Προμηθείες, τη μείωση των δαΠανών
καί την ομαλοΠοίηση του κόστους κίνδύνου, ενώ
δίνει έμφαση στην Πολιτικη ενεργού δίαχείρισης
των εΠισφαλείών. > ί 4
Συγκυρίακη αύξηση
στην αγορά αυτοκίνητου
Πρόσκαιρη άνοδο λόγω των αναγκών στον τουριστικό τομέα, μετά την τραΠεζίκη αργία καί την
εφαρμογη των εαρίω| ςοητι·ο|5, σημείωσε η εγχώρια
αγορά αυτοκίνητου τον Αύγουστο, εΠηρεάξοντας
εΠί τα βελτίω το σύνολο του οκταμηνου. >ί 2
Αρνητικός Πληθωρίσμός
γία 30ό συνεχόμενο μηνα
Αρνητικός γία 30ο διαδοχικό μηνα Παρέμεινε τον
Αύγουστο ο Πληθωρισμός, καθώς δεν εΠηρεάστηκε
αΠό τίς ανατίμησείς αγαθών καί υΠηρεσίών λόγω
της αύξησης του ΦΠΑ. 0 αΠοΠληθωρισμός του
Αυγούστου δίαμορφώθηκε στο -ί ,5% >6
[Γιουνκερ] «Εάν οι κανόνες δεν γίνουν σε βαστοί, η αντίδραση θα είναι διαφο ρετικη»
Αυστηρό Προεκλογικό
μηνυμα αΠό Κομισιόν
Σαφείς ΠροειδοΠοιΠσεις εστάλΠσαν
αΠό την Κομισιόν Προς την Ελλάδα.
διά στόματος του Προέδρου της. Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ, τονίζοντας Πως εάν
οι κανόνες δενγίνουν σεβαστοί. η αντίδρασΠ αυτη τη φορά της Ευρωζώνης θα είναι διαφορετικη. αφηνοντας
όλα τα ενδεΧόμενα ανοικτά. ΟΠως είΠε, η εΠίλυση του ελληνικού Προβληματος, η οΠοία δεν είναι ακόμη
οριστικά, Πηρε Πολύ Χρόνο, ενω Πρόσθεσε Πως και ο ίδιος Πληρωσε το τίμημα για την εμΠλοκη του στην ελληνικη κρίση δεχόμενος κριτικη τόσο
αΠό ορισμένους στην Ελλάδα όσο και
αΠό άλλα κράτη-μέλη, «αλλά δεν μΠορού σα να αφησω την τύχη της Χώρας
στους γραφειοκράτες των Βρυ ξελλὡν
και του ΔΝΤ». ΠεΠεισμένος Πως «η
νέα ελληνικη κυ βέρνΠση, όΠοια κι αν
είναι, θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της»
δηλώνει αξιωματούχος της Ευρωζώνης. Προσθέτοντας ότι στο εΠικείμενο
ΕιιτοἔτοιιΡ «Περιμένουμε αΠό τον
υΠουργό Οικονομικών Γιώργο ΧουλιαράκΠ να μας ενημερωσει για την
Προετοιμασία του νομοθετικού έργου
Που θα κληθεί να υλοΠοιησει η εΠόμενη κυβέρνηση». > 4-5
Αμυνα «έηαιξαν» οι Πολιτικοί αρχηγοί στην τηλεοητικη αναμέτρηση
Το στίγμα της στρατηγικης Που θα ακολουθησει τις δέκα ημέρες Που αΠομένουν μέχρι τη δίεξαγωγη της εκλογικης αναμέτρησης της 20ης ΣεΠτεμβρίου εΠίχείρησαν να δώσουν οι Πολιτικοί αρχηγοί στη χθεσινοβραδινη τηλεοΠτίκη αναμέτρηση. Παρά τη
μακρά δίάρκεία της συζητησης, δεν κατόρθωσαν να εμβαθύνουν στις Προγραμματικές θέσεις τους υΠό την Πίεση της αΠοφυγης του μεγάλου λάθους, αλλά και υΠό μια ασφυκτικη διαδικασία διαλόγου, η οΠοία τους αΠέτρεψε αΠό το να διαφωτίσουν
τις διαφορές τους. >3
[αναλυτές] Κίνδυνος αΠό τις αδυναμίες της Κίνας και την ΠροοΠτικη Πρόω ρΠς αύξησης των εΠιτοκίων αΠό τη Ροά
ΔιΠλη αΠειλη για την Παγκόσμια οικονομία
Μήνυμα οτις αγορές ότι ο κινεζικός
«δράκος» θα λάβει τις «τονωτικές ενέσεις», Που έχει ανάγκη για να σταθεί
γερά στα Πόδια του. έστειλε Χθες το Πεκίνο, με τον Κινέζο ΠρωθυΠου ργό, Λι
Κετσιάνγκ, να διαβεβαιώνει για τις «θετικές ΠροοΠτικές της οικονομίας» και
το υΠου ργείο Οικονομικών να ανακοινώνει σχέδια για ενίσχυση των εΠενδύσεων σε υΠοδομές. ΕΠιφυλακτικοί
Παραμένουν ωστόσο οι αναλυτές, με
μερίδα εξ αυτων να ΠροειδοΠοιεί ότι οι
Πιθανότητες νέας Παγκόσμιας ύφεσης
υΠερβαίνουν το 50%. Πέραν των κινεζικων Πρωτοβουλιων. καθοριστικη θα
είναι για την Παγκόσμια οικονομία και
η στάση της Φέντεραλ Ριζέρβ. >24
Νέα Πτώση
της βιομηχανικης
Παράγωγα
Νέα υΠοχώρηση κατέγραψε
τον |ούλίο ο δείκτης της βιομηχανικης Παραγωγης, υΠοχωρώντας κατά '|,5% σε σύγκριση με Πέρυσι. Ωστόσο, μεγάλη
ηταν η «βουτιά» της Παραγωγης των μεταΠοιητικών βιομηχανιών, καθώς μειώθηκε κατά
5,7%, λόγω της συρρίκνωσης
στους κλάδους τροφίμων, ει
δών ένδυσης και δερμάτων. >θ
ΜΜΜ ως βάσης εοι ο= ι σο)
Ο ΣεΠ. Οκτ Νοε. Δεκ. |αν. ΦεβΠόρτΑΠρ. Πα. ούν. |αύλ
-----2αί4 - - - - - - - - - - - - μου ------- -
[ΦΠΑ - ωμίω| τοηυ·ο|ε]
Αρνητικο
το νεο τΟΠΙΟ
στην αγορα
βιβλιου
ΑνατροΠές στην αγορά του βιβλίου Προοιωνίζονται οι Πρόσφατες εξελίξεις: αβεβαιότητα
στο οικονομικό Περιβάλλον με
κορύφωση τα ετιΡίττι1 ςοΠΠοΙε και
νέες ρυθμίσεις στον ΦΠΑ. >10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα