Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ο "ΜΝ ΜΗΝΩΝ
ΜΜΜ "ως
Γράψε' οΤΛΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ.32 _ 7
· ΠΟΠΟ" Ο"|"|°",
"ΠΜ". 'Ο Ο'8""'Ο
Η· π ΜΒΜ"...
Ξ Γράψε' ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ
Πεμπτη 10 ΣεΠτεμΒρ·ου 2015 / Φυλλο 982 (2Ί82) / Ε 130
Η" ΜΜΜ ΜΜΜ"
η «Βασίῆ·σσπ»
ΣΠΟΥΔΛ|Α ΕΜΦΛΝ|ΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΛκΟΤΔ ΚΔ' ΗΤΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ (78-72) ΑΠΟ ΤΗΝ
ΝΤΑΜΠΛΟΥΧΟ 'ΤΑΛ'ΑΣ, ΣΔΣΛΡ| · ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΛΝ ΜΕΧΡ| ΤΟ 38' Η ΔΕΚ, Η Δ|ΛΦΟΡΛ ΣΤΟΥΣ Ί 2 ΠΟΝΤΟΥΣ ΣΤΟ 24'
 Ω Ι Ι Ι
 έ · "ΜΜΜ ΜΜΜ Μ" ΜΜΜ"
Σ Μ Έ Ή Π Ι
Β 8" θ"Β "Ο Ο Ο ΜΝΗΜΗ,
"ΜΜδ'°"" Ο "ΤΜ" "Π Π"'Μ8Μ
γ Τ' ΕΔΕ|ΞΕ Η ΧθΕΣ|ΝΗ
ΠΡΩΤΗ ΔΟΚ|ΜΗ ΕΝΟΨΕ| ΠΑΣ