Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ουδέν νεώτερον από το ντιμπέιτ των αρχηγών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
Το ΣΕΠΤΕΜΒΡ'ΟΥ 2°'5
ΔΡ. ΜΜΜ: τουσ
ι.3ο€
Μη.ετηηοε.9η
Ρ__.,
γ κ Ί _
Α8; “ “ Τ Τι °
ύ< _ ι _ 7
ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ Γ|Α ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΟ ΛΑΘΟΣ
ΟΥΔΕΝ 'ΜΠΕΡΝ'
αηό το ντιμπέιτ των αρχηγών
ΝΑ ΝΤΙΜΠΕΪΤ, όπου και οι εΠτα Πολιτικοί αρχηγοί έ να Μ η
κρατησαν σαφεί8 αποστάσει8 αΠότηζὡνη του ουσια- : _ ι  7 επ .ε 1 γ· _ “ .. ,ι Μ ' η
ασκού διαλόγου για την Πορεία τησ χώρα8, αρχισε και Ἡ _ ,  · ι ` ”τ . ή.: :τ η, μ- 
έκλεισε χθε8 χωρί8 αξιοσημείωτα κέρδη η ζημία για τα έ ,.- Τ = -> '· · γ, . Γ 7 Χ Π 
κομματικά εΠιτῶεία. Ολοι οι αρχηγοί, Παρα τι8 ενδιάμεσε8 ατακα, κρατησαν ουσιαστικα γραμμη αμυνα8 για να
αΠοφι3γουν το χαθω. »3·7. Μή'
τειηΡΑε
ΕΠιχείρησε να συσΠειρώσει του8 ψηφοφόρου8 του, απέφυγε τι8 συγκρούσει8
ΜεϊΜΑΜκι-ιΣ
Στόχευσε στην αΠοτυΧία του εΠταμήνου
και εΠέμεινε στι8 συνεργασίεέ
υ · ·.
ς '*` Ί
Σε... αίθουσα Τυπου μετατραηηκε το κυλικείο τηε ΕΡΤ για την καλα
ΜΜΜ;μια;κι....ΜΜΜ το Μηχανη τη Δεν ΕΔΕΜ" οι ΜΕΡΕΣ την τη
του ντιμπέιτ
ΕΡΤ-'ΟΝΕ. ΠΡΑ!). τν
Τα νέα
θαύματα
ΈΠ8 ΑρρΙε Με
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΚΩ ΠΟΥ ΑΠοθΕοΘΗκε
ΑΠΟ ΤΟΝ τιογΝκΕΡ ΠΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
· Ο φούρναρη8 Που έγινε
σύμβολο τη8 ΕυρὡΠΠ8 »Με