Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Τμ·τ·κή διαδικασία η νίκη τπε Ελλάδαε επίτπε Γεωργία5 ὁ .- < ΜΙ” ι' ω
. . ¦ Ρ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Δ
' Σημερα (15.00) με τη Σλοβενία στο πιο κρίσιμο ματ5 Η· 8Μχο"ογ^οΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΕΡ|0Υ 2015 ὶΑΡ|ΘΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 0820 Τ|ΜΗ: 1,30 €
Ϊ __ 7 _ . . ε ¦ ε
Λ Μ 'ΣΤΝ 'ΟΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ
Ο ΑΤΓΕΛ¦ΔΕ-¦Σ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
_ _ Δ τ ο . . | ~ ` η _ _ | Γ|ΑΤΝΝ ΚΛΑΜΠ Γ|Α
ΝΑ - :Ξ .τι · · Η · . “ · τοκ τκ ΣτίτΡ|ΞΗ
εε . η.-¦ η ¦ ` _“ΩΝ ”ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
οΛεΣ τ·Σ ΟΦΕ|ΛΕΣ ί Ἡ ΜΒΜ χ ο '. '. “. - η . ὴ.-:- “
' Προοπἀθε|α του ΣΠὐρου '7 ἑ Μ@|@ Ο Ο 7 . .
ΠαΠαθαναοακη να εξοφλήοε|
καί τα ρυθμ|ομἐνα χρέη
' Τί ταχύα με τα έσοδα
από τα τηλεοΠτ|κἀ
ΜΝΣΕΡΜ'κοΣ Μ Σελ 1
ΦεΡΝε| ΑΡτεΝτ|Νο!
«ΜΜΜ» τον κΑΜΑΡΑ
 - =   Σ! Σε @ακα Ἐκ”
 ο ετο·ΜΜετΜ ο μμεηΜπΑτοΦ
Ι Μ@ΠΡΑΞΕἶΠἔ@Λ «ΜΗΛΟ»
6 “εε
Γ|Α ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (15:30)
«ΑΠΟΧΩΡΩ ΜΕ |'||ΚΡΑ,
Φ ΝΕΟ ΔΣ. Τ|·| ΔΕΥΤΕΡΑ»
ΠΑΠΟκΑῖΥΠΤ|ΚΝ ΣΥΝΕΝΤΕ@  ΣΑΣ»  Ι Ο
Τ0ΥΠ-ΧΑΤΖ“ΑΝΔΡΕΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Δ|Ο|Κ|·|Σ|·|Σ ΣΤΟΥΣ ΠΑ|κτεΣ ή;”
ΓΙ; - ` " ω
μ Α:ἔΚαΣατααύηΞαθεΞ
ΣτοΝ ΜΡ" ΜΜΜ η _;_
Γ'^ ΜΒ" Ψ 05 °^^ β Τ 8 ”  α ο ΣΑΒΒΑΣ |'|ΑΝ'|'ΕΛ|Δ|·|Σ πΡΩτΗ ΕΠ|Λ0ΓΗ Ι. γ . _ Ι.
ΜΚΟ) ΜΒΜ!! *ΗΜ λ Β η έ μ; ΠΑ τοκ πΑτκο, «οχ|» Απο τοκ ΤΣ|ΩΛ ` “ Π;ἔ:;:Ἑ
κι ΜΔ ε ·
'Με ΙΜ1Μ_“,_ με: