Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
των Σπορ
Δ/ντής: ο. ΝικοΗο'ί'δής
Διευθυντής Συντάξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑκΡιιΣ
τετΑΡΤή ο ΣΕπιεΜ8ΡιοΥ 2οι5 ο Α.ο. ί5760
Από το
“επ θενιΖέήος» στο
οθήήτικό κέντρο ο διεθνής
μέσος ο πρωτος έωτοσε χθες
στο “ερυθρόήευκο- στροτή
γείο γιο νο τον δει το ιοτρικό
τιμ ο θεροπείο κοι σήμερο ο
Αύριο θο κάνει μιο πρωτή
δοκιμή νο μπει στις ·
προπονήσεις
Λίγες ώρες χρειάστήκσν οι οίήοι
του οήυμπισκού γιο νο ποσονίσουν το εισιτήριο ενόψει Μπάγερν ο ουρές... τσάμπιονς Λιγκ
χθες άπό το πρωί στο Φάήήρο ο γ
Μόνο κάποιο Λίγο διορκείος έχουν 
οπομείνει. όπως ονοκοίνωσον οι ή'
πειροιωτες ο 'ενο ευρω θά ποροκροτήθεί οπο κάθε εισιτήριο
στους ογωνες του τσάμπιονς Λιγκ
υπέρ των προσφύγων ο Αυτό
οποωάσισε ή ΜΑ έπειτο άπό
πρωτομουπίο τής Γιόρτο
_Σ: .
_ἑεε“ ο Σ ”ἶϋἑϋἙ
ω·- Σιτι· Με νικ·
ή 'Η Ξῖ “ΜΙΟ
οι Μεεικονοί Ζήτούν τον ποίκτή πίσω. οήήά
πήγή δίππο στον Αήον... έδειξε το μέππον:'
κΔέν θά
ί επιστρέψει
στήν 'Γίγκρες ο
Είνοι ποίκτής
του οήυμπιοκού κοι εκεί θο
συνεχίσει.
οωού το συμβόήοιο πού είχε
υπογράψει ως
το 2048 ίμε τήν
'Γίγκρες› ππέον
δεν ισχύει κοι
ο μεξικονικός
σύπήογος θο
πρέπει οππως
νο οποζήμιωθεί·
κονοοΣ: “σο
χρειάστούμε κοήύτερή άμυνά οπένοντι στή Σίήοθενίο
που ποίζει δυνοτά
κοι ομο ικά ο
ο :Φοιρόπουήος
μοίροσε τον χρόνο.
άΦήσε τους ποίκτες νεΧ:ἔν=ἶ=ω===ά
νο Ξεμουδιάσουν κοι έχουμε “Βίκτορ
στερήθήκε :πέρον περιθώρι θεοτων διεθνων- τις τίωσιίς“
υπήρεσιες του τρου-Δ
 μοτίο Αγροθάνή
«ΜΗ ΚΑ|Ρ0Ν'ΓΑ|
Στοπ πΑθ» ο Ανοήυτικά ή δήήωσή
του νομικού συμ
βούπου τής ΚΑΕ
θήυμπιοκός Δήμήτρή ποσσά σχετικά
με τήν οπόωοσή γιο
Ι τή μετοβίβοσή των
~ “πράσινων» μετο
ί χων άπό τον Δήμή
 .σιωπήΑΜΜ¦.ζ 7. ς
'Ρ“Ϊ“ΑΜΑοήονῳ ¦
"χω κο Φέρει,Λ7οκόμυ ο η
' η άσο στο πρωτά.θο είνοι πιο σωστό
η τρή Γιοννοκάπουήο μ
ο Μίκος :ως είναι
~ `ιιιιριιιιγιίς της Εθνικής Λ
και στο χθέσινόιιοιχνίδι '.
ήτσν οπως που ονέΛσβε ί ί
.ι από νωρίςτσκουμάντσ
' για να... κάμει την όρεξη
ΜπΑΣκετ γιο είκοσι πεπτά. όπου χάθήκε ή μπάπο κοι
μπήκον 68ο το σούτ τριών πόντων.
με πρωτογωνιστές τον ορχήγό Η"
κοι τον Νικ κΑΛΑθΗ. ο οποίος έδωσε
ρεσιτάή ευστοχίος ο Στις δυο πρωτες
περιόδους ή εήπήνική ομάδο σκόρο'ρε 30 πόντους κοι είχε 9/42
τρίποντο. ενώ στο δύο πρωτο
ποιχνίδιο συνοήικά είχε
_τΜΦι·-ΜΜΜιΑΜ" ο
οι Γεωργιονοί κέρδιζον 8-3. οπήά μετά τους
“ρίεομε κοπνό στο μούτρο» κοι εΕοΦονιστήκομε ο Στο ήμίχρονο ήμοστον μπροστά 50-22.
στή συνέχειο ομως το Φορτωσομε στον κόκορο ο κοκό μπάσκετ. επιποήοιότήτες κοι
οπόήυτή χοήορότήτο. σκοράρομε πέντε πόντους ως το 27' ο Λίγο πριν άπό τή ήήεή οι
οντίπσήοί μος μείωσον κοι στους εννιά ί77-θθί
τωνΓεωργιονύνΖ 
ΜΑθΗΜΑ'ΓικΗ·πΡοκΡίΣΗ στους Με» γιο τήν ομάδο μος κοι κρίσιμο μοτς σήμερο Μεσοι με τή ΣποΒενίο ο Αν κερδίσουμε.
πάμε γιο πρωτιά ο Αν χάσουμε μέχρι Α πόντους. πάμε γιο δεύτεροι ο Αν ήττήθούμε με 8 πόντους κοι πάνω. θά μος περιμένει ή τρίτή θέσή στον όμιπο ο 'οπο ουτά μέθοιο ον κυπήσουν
βάσει πογικής το οποτεήέσμοτο τις επόμενες ήμερες
ΚΔ' ΜΕΓΑ
ΚΛθ|ΣΕ...
ΕΝΤΥΠΩΣ|Α|(0
σουτάρει 9/32!
2Ν'ΓοΒ'Γ::
“το βράδυ
Ξυπνάω κοι
σκέφτομοι
με ποιον σο
ποίΕουμε
στή Λιή›·
“ειπε  το
` “=όί€=η4;3“›
Γιο το πρωτο ῷιήικό του οήυ- 
μπιοκού στο μπάσκετ. ο προπο- η:
νήτής των 'Γρικάπων μ
“ο Γιονγκ δίνει
όγκο. δύνομή κά·
οθπήτικότήτο στή
ροκέτο του θήυ
μπιοκού ο Με
Γιονγκ. με Χάντερ.
με τον Μιπουτίνοβ. _ . ~ τον Πρίντεζή. τον
ρέήή. θά έχει δύνσμή στή ροκέτου
τχΞ~ί·`ῇ .¦ .  ¦
” ή; Φόντο νά' κροτήσουν _. ς
μ 3 τιμόνι." υψιιπό επίπεδο»!
ή   ιδεα τι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα