Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Μ με τα ΜΜΜ!
ΙΜνΜΜω ,
> αν ΜΜΜ
 σελ. 7
<<ΕΥΧ0ΜΑ| κΑΝΕ|Σ ΓοΝ|οΣ ΝΑ ΜΗ ΖΗΣΕ| ΚΑΤ' ΤΕΤ0|0» " 
7 ,4 Ι Ι
ἄν ΜΜΜ8( ΜΜΜ ΜΗΝΩΝ
κ Ω " Ή που θα Με·
 "Ν " " ω " στα ΜΜΜ"
Είναι αναμεσα στου3 30
φιναλίστ πανκοαμίωε.
ΑΠ0Φ0|Τ0Σ ΤΟΥ Μ|Τ
αυν11μ1ψ:Μ έ ω ΕΧ8' Η"
υῳυ31ωμ111ω·:
Σε κώμα Πωατύ
"ΜΜΜ τα( 33^'
ΜΜΜ" ΜΒΜ»
'σελ/'4