Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Στρατηγέ Γράψα "εκπλήρωσε" την προφητεία του Αγίου Παϊσίου!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(ΤΟΒ75) 3775
Τ|Μ|·| Τ ΕΥΡΩ
Η @ΜΗ Ξ@ΜΜ
 ΣεπΥτὲῆέρϊ·Ε
ΝΑ 66 χ.Ρ0Ν'·Λ ΜΕΝ _
ό Η «ΜΝΠΣΤΗ» ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΑ!
---¦. _ὴ .
, . _ ι Ο  ΕπΜΡΝΛΝ.τΑ ΜΙΑ ΜΑΣ ΠΑ ΠΩΛΗΣΗ!
Μ Μ £ΉΤΡσ Με ΜΟΛΩΝ
7 - › ι , γ | γ 7  Ο ΣΕ'Ρ|ΟΣ Η... Ο 'ΝΤΜΗΤΡΗ ΤΟΤΧΑ^ΕΤ;
Μ|'· Ι Ο ` ί'
Η ΝΔ ΤΟΝ ΟΕΔΒ ΓΙΑ ΜΦΜΗΣ ΣΤΟ ΜΑΜ ΜΕ ΡΟΛΟ ΣΤΟ Π
ΤΟΜΗ" ΤΡΑΜ
“ Με" Η" ΜΜΜ
ΕΜ “Ή ΑΜ Μια!
Ι · |
Ν :3-7/ _ _
κ`  χ
·_#=  Τὶ
ή:,·: . 4