Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μετά τις κάλπες έρχεται ο ΕΝΦΙΑ που θα... καταργούσε ο Τσίπρας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΔΕ
ΕΤθ|ΜΑΖθΝΤΑ| ΤΑ «ΡΛΒΑΣ
ΜΠΕΣ ένα καναιωκΠ έ __ °
θΠ|.Π ΠΟΤ ΤΑ Ε|Σ|Τ|·|Ρ|Α 'ε
ΠΑ Το θλΥΜΤ||ΑκθΣ - ,
ΝΕΜΕΑ
χ <<|(λΕ|ΔΩΝΕ|»
Τ|ΡΩΤ|Α ΜΕ
ΜΚ" ΣΗΜΕΡΑ
| Ε|Τ| 
ΑΜΑ» Τ|Α ΕΚΑΤΟΜΜΥΡ|Α ιΔιοκΠΠΕΣ ΑΚ|ΝΗΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ |(ΑΑ|'|ΕΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΕΝΦΙΑ
Που θα... καταργουσε ο ΤσίΠρα5
ΧΩΡ|Σ ΚΑΝΑ έκΠτωση και με βαση
τις εξωφρενικές αντικειμενικές αξίες,
Που εΠίσης θα αλλαζε ο ΣΥΡ|ΖΑ,
υΠολογίζονται τα φετινό εκκαθαριστικα
ΣΕ 5 ΔΟΣΕ|Σ αΠό 6 Που ήταν Πέρσι
η Πληρωμή του
στα τέλη Οκτωβρίου και τελευταία
φόρου με έναρξη
δόση τον Φεβρουαριο
ΣΤΑ ΜΕΣΑ οκΤΩΒΡιογ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΔΠΠλΩΜΠΤΠΕἔ@ ΠΓιΡΠΞΚΠΜΕ© Δ
«ΜΠῆόκο» αΠό Βουῆγαρα
στις ρωσικές Πτήσεις Προς
Συρία μέσω ΠΠ Αθηνων
Σω. Ο τα “ΕΠ  ΘΥΜΞ
Σωματοφύλακες σε
νιΡ τουρίστες οι
«μΠραθοι» της Μυκόνου
ἔἔ[ή:Μ Με)
ΤΟΥ οικοΓΕΝΕιΑκ
  '  Ε:
ΚΚαταυῆισμος
ΟΥ ΕΠ'
ΟΜΑΤΟΣ
“Προσφύγων   " ~
,ΜΜΕ . 
Φ ΜΗ ΜΝ]
ψ τι Δία
ι Ο .
'Ί Ο» :ί α
«Ο» ΗΜ
ι τι. .
Η Αν.. Μια ,ι η = Η. ι
ΕΝΤΑΞΗ: ΤΩΝ ΓιΡῖΞΕτΠΠ
|·| ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ
Γ|Α ΤΟΥΣ
ΑΝΑΠΟΦΑΣ|ΣΤΟΥΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΒΑΤΕ
Το Παρασκήνιο της Προετοιμασίας
και Πώς θα γίνουν οι ερωτήσεις
?ι αΞ[ἶῖζΑῖίἶ»
Ο ΝΕΒΜΑ ΚΑΠ ΓΕΝΕΜ.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΒοΥτιΑ
ΣΤΑ ΓκΑΛ0Π
ΡιχΝοΥΝ
«ΓΕΦΥΡΕΣ» ΣΕ
ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜ|
ΕΠίθεσή αΠο Λαφαζανή:
«Ο ΤσίΠρας Πήγε για μαλλί και
βγήκε κουρεμένος»
Ρ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΕΠ. 7=·ἩἩ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα