Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τριπλό σήμα κινδύνουRecognized text:
' @Μ . . .
“ΝΝ-“λ   Σ ΙΑ ανννν.ιιηει#ι5ιαῳ
|(Α0ΝΜΕΡ|ΝΝ 0||(ΟΝ0ΜΙ|(Ν ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ῖΡ|ΤΗ Η ΣΕΠΙΕΜΒΡ|0Υ 2(]Ι5 - ΕΤ0Σ σε” ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 2Ι)Ι06 - ΤΙΜΗ Ι.30 ΕΥΡΩ
_ ΑΠΕ|(ΑΕΙΣΕ το ΕΝΔΕΧ0ΜΕΝ0 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΔ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΝ ΔΕΟ
«Μονόδρομσε π υλοποίηση του μνπμ0νίσυ»
Υπεραμύγθπκε τπ5 συμφωνίαε με του5 δαγειστέ5 ο Αλ. Τσίπρα5
Την πρόθεσή του να τηρήσει τη συμ- εξεΦρασε χθεςστη θεσσαλονίκηοΑλ. ΣΥΡΙΖΑ θαδιαπρογματευτείκαλύτερα Παράλληλα. έκλεισε την πόρτα της
Φωνία που υπέγραψε μετους δανειστές Τσίπρας. Υποστήριξε ότι η κυβερνηση τα ανοικτα μέτωπα. όπως το χρέος. συνεργασίας με τη ΝΔ Μελ. 8
Ιδιωτική εκιταδειιση
«Βερτ1γκο»
στα σχολεία
με τον ΦΠΑ 23%
Ο Αλλες επιχειρησεις δεν χρεώνουν
Φάρο στους πελάτες τους και άλλες
εκδίδουν τιμολόγια ηαροχης
υπηρεσιών με ΦΠΑ > σελ. 5
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
ιὅῖός ¦
ἔσὅεωΜωπῖ°ἶ .
Το Σαββατο:
Το οριστουργπμστικό μυθιστόρημα
Ο Χριστόε Εαναωαυρώνεται
Σε ιτεριδίνηση η οικονομία - «Στοίχημα» η Πολιτική σταθερότητα
Τριπλό σήμα κινδύνου
Κατάρρέουν τα έσοδά - Στάση πληρωμών
στη ν αγορά - «Βουτιά» σε εξα ικανές και εισαγωγές
Φ Στα 5 2 δισ οι εισαγωγές τον · ·
. 7 .° , Π ο νι· ο ιι εσ
Ιούλιο απο 4,5 δισ. Περυσι, ρ "η μ Φ ης
Ι Ι ο γ ε · ε · ιι όΒε ι τι ·- ε
σημειώνοντας Πτώση 52 /ο ΦἙτΡἔἱιΜω εἔτἑἰιἑἔς οἔἔἙς ως Ι°ἔἶ&ν ς
εσόδων Φόρων Δημοσίου
Φ «Μαύρο τρύΠα» 5 δισ. ευρώ
στα έσοδα του οκταμύνου
Φ Στα 5,7 4 δισ. τα «φέσια»
του Δημόσιου Προς ιδιώτες
Φ Τα μεγαλύτερα Χρέη, 2,4 δισ., ή
εΧουν τα ΤαμεΙα › σελ. 3-4
% Εξαγωγές
Ιούλιος
προς ιδιώτες
ΤΡΑΙΝ0ΣΕ
Εμειναν...
στις ράγες
τα κοντέινερς
γιτοτονικό Παραμένει το ειτενδυτι κό ενδιαΦερον
Ανοδος 1,550/ο στο ΧΑ.
με το βλέμμα στον κόλπο
της θα 500
Φ Οι τράπεζες ηρώταγών|στησαν στη χθεσινή Μα "Μ Ο σ κινεᾶιώς όριλσς ζητησε
συνεδρκιση καθώς κατέγραψαν σημαντικά Ε" ι _ Μ ᾶ“Μ°'“ἴἔ Ρ' Ρέκέρδη. Ξεχώρισε η 7ράιιεζα Πειραιώς με άνοδο Μ" "ως η “ΜΒ
11, 7% και ακολούθησαν η ΜΜΜ με κερδη Ο Η ΜΜΜ πιο ΤΡΑΙΝ08
526%. η£ΓΕρε 519% καιηΑ|ρ|ια ρε 504% $:2%Μ“
Κοντα στα υψηλό της ημέρας Διαμορφώθπκε στις 655,33
έκλεισε Χθες ο Γενικός Δεἱ- μοναδες, σημειώνοντας άνοκτπς στο Χρηματιστήριο. δο της τάξεως του 1,35%.
Αύριο το ι·οααε|ισνν
στη Ν. Υόρκη
Ο Σε δύο εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν οι ελληνικες εισηγμένες το επάρε νο τετραηρερο
Φ Στα 10 εκατ. θα Φτάσσυν
οι απώλειες για τη σιδηροΜακη εταιρεία το 2015
«Μπλόκο» στο αίτημα της 00800
να διπλασιαστούν τα τρένα που
ξεκινούν από τον Πειραια και
Φτάνουν στην Τσεχία εβαλε
η διοίκηση της ΤΡΑΝΟΣ Ε.
Βασική αιτία οι σημαντικές ελλείψεις σε σταθμόρχεςΙ κλειδούκους και συντηρητες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτελεστεί το καθημερινό πρόγραμμα
των δρομολογίων > σελ. 6
Στόχος για τις ελληνικές εττι- πενδυτών στα Μαε|ιοΜ που
Χειρήσεις είναι να ανακτή- διοργανώνονταισε Ν .Υόρκη
οσον τον εμπιστοσύνη των ε- και Λονδίνο > σελ. 9