Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Λιγότεροι φόροι, λιγότερο κράτος, περισσότερες επενδύνσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 _ ὁ ο “· | . _ |/ - γ Ξ .ή :. κ
 ” | Ια Ι
κ! ` ν Τ7ΐγΞῖΈὴ τι  ή
9: ι . ε »Η .ι τ) ζ Ξ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ._ · ε. γ Ε Δ - α.κ-κ.-ι---εΕ Εν
 Ι Γ/ | Ο Ο;  _ 0  ό β
Χ` " -. |
ΤρίτΠ 8 ΣεΠτεμβρίου 2015 - Αριθμός φυλλου 1.694 - Τιμή 1,50 € - νι·νι·νυ.ο-τγρο5.εοΜ
ΜΑΧΕΣ ΠΑ το απο 
ΕΥ. ΜΕ|'ΜΛΡΛκ"Σ: <<Ο| 'ΔΕΟ^Ηψ|ΕΣ ΜΥ ΤΣ|"Ρ^ ΚΟΣΤ|Σ^Ν "^Ν^κΡ|ΒΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Λιγότερο· φόρο. . 
Πιγοτερο κρατοπ' 
Περισσότερε5 εΠενδυσει5 ” ο
κΑΛο όλους αυτους ο ΣΥΡΜΑ Ποτέ δεν ΑοΠΣΑΠ το μετανα- ἩΘΕΣΕ|Σ ΕΠΟχΜΩΝ _
Που στις Προηγούμενες στήριξε τις κυβερνήσεις στευτικό Πρόβλημα να
εκλογές εΠέλεξαν τήν για τΠ σωτΠρία τΠς οξυνθεί, με τις συνέΠειες ` 
ψήφο διαμαρτυρίας χώρας, όΠως Π Ν.Δ. Που όλοι γνωρίζουμε,
ή τΠν αΠοχή να Μοιραία λαθη ήταν ειδικό για τα ακριτική 
αναλογιστουν: Π ΠαραΠλόνΠσΠ των νΠσιό. Στήν κωλυσιεργία 
.αξιζε τΠν ταλαιΠωρία, Πολιτών τόσο με το Προστέθηκαν ανευθυνες ω ΖΩ διοιἐ"Ἡκοί και χειριστές
τΠν ανασφόλεια Που «λεφτα υΠόρΧουν» όσο δηλώσεις όΠως ότι Σγ"Ε"ΤΕγΞ" μηχανημάτων στην ΕΒΖ
βίωσαν με το κλείσιμο των και με το «σκίσιμο του «οι μετανόστες λιόζονται», ΣΤό"
τραΠεζὡν Π αγανόκτΠσΠ ΜνΠμονίου με ένα νόμο, Που έστελναν.. μήνυμα ΕΛΕΝΗ" "ΠΠ
Που ήθελαν να εκφρασουν; ένα αρθρο» στους δουλεμΠόρους ΣΕΛ. 7-9
.Βιβλιο έ 
κι“ιιυιιειστε 
2.ΒΟΔ ΑΠΟΣΠΑΣΕ|Σ ΕκΠλιΔΕγιικΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕ|Δ
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΛΕ||-|ΟΥΝ 21000 ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟ/ΧΕ|Α
ΑΓΡ|0
ΜΠΛΕΕ|Μο τα.. ναό ,το
|;:ΞἔΟ=;ΐ Η γΠι-ιΡΕΣιΑκι-ι
ΑΝΛκοιΝιιΣιΝ π κγΒΕΡΝ ΗΣ"
Παν. στα
οι ο· ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛἩ==%ΗΝΣΕιΡΑ ^γΝΕ| ΤΑ
ΞΕΣΠΑΣΗ ΜΜΜ.
οι" ο ΜΗΠοιιογΜΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
«μόνο» κκε ΤΗΣ. . . ΤΛΣ|ΑΣ
Ι : · η γ Ι 4 9 χ ϊ Οι Βρυξέλλες Προτείνουν τη
γ · ' ο ' ' Α. ι ~ ` (8- . θα] “τ 'Ο μεταφορα 120.000 Προσφύγων
' Ψ από Ελλαδα ιταλία. Ουγγαρία
στα αλλα κρατη της ΕΕ.
ΧΑΡΟΠΛΛΕΥΕ| 3]ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΞγΛοκ0ΠΗοΗκΕ ΑΠΟ ΠΟΡΤ|ΕΡ|·|ΔΕΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα