Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΜΜ των
τα δεδομένα
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ Σελ. 2 .
Με έκανν
Ι  Με"... ΜΜΜ
Εντελὡ8 αλλαγμένη σε σχέση με σε δύο ηρώτε5 αγωνιστ·κέ8,
απο Πλευρα8 εηιλογὡν, βρίσκω την <έΕνωση» η επανέναρξη
του Πρωταθληματοε · Τ· σηματοδότησε το φ·λ|κο στο Αγρίνιο
· Πέντε <<ηροσθηκε8» ηρώτηε γραμμη8 στα χέρ|α του Δέλλα
ΜενΜηΙοΜΜΓη ΕΜΠ μας!
. ! Ι
στευτη | , Π ..
ρα,την|αηι" αστοΧ Ο, Ο Ο με
Δ η. 'η' . ω  . 1"
,ῖΠνευμσ κο' οΙσσλΙνΠ αμυνα.'ν'κΠσε|τ0υ3'Κροστε :
_“η .ο Α ε Η
Ο) κ··εκανε_τοἑ<2 στ 2» στο¦Εορωμηασκετ“ ·