Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
νανννν.58ηττοοοο|.9τ ΔεγρερΔε
ι· 3 '
τ · · | ΔΕΥΤΕΡΑ? ΣΕΠΐΕΝΒΡ|ΟΥ 20'5
ΜΕ ΜΔ"
 ·  .ι ._   οιπιιιονιιιιιιιπιιειιικτόπο,
›.      ιιιιιιιιοπιιι-8ιι032·›ονκιΣτ
κΞ“9"^·;ἔ^“¦ _' ί   . ιιΕΡιτκΕιιικΕιιιΕιικιιιιΕοιιικιι
 ·°: .. ι ¦ 1   ο  ιιιτι0ποιιιιΕ0ιιΕικιιτιιιιιπο...
Π ΙΟ σχημα με τοστ πιω κι_ινιοιικ σου επιστροτειιοε στο τελος ο κοτσιΜιρη5
τα» με ιη κωλκ'εντῳη νικη ' Ο “γεμοτοω ησγκοΒ'εηοιξε ,ἡ · 
και για ΜΜΜ ΜΝΗΜΗ Ε ΔνΗιΟκοωνμιιο που υστεριισον Ο
-· ' ΜΜΜ: κκτΜιιρτιι50. ιιιοτωτι κοι'ιιί6ιεωω στο μετολλι0“
ΜΚΟ: ΜΗΝΩΝ
«Στα κατόλλπλα χερια
η μηόλα
όταν καίει»
Μπι Με
ΖΗΤΕ|ΤΑ' «ΔΣΗΜΕΝ|Α» ΕΦΕΡΕ ΚΩΔ|ΚΟΣ ΜΠΕΡΜΠΑΤΟΦ
ΑΞ|ΟΠΡΕΠΕ'Α ΚΟΥΠΑ ΤΟΝ ΜΑΚ|ΝΤΟΣ! «ΜΠΑΓΕΡΝ» ΚΔ' ΤΕΛΟΣ
Π Ρ0“μ0νί0 - Ελλόδθ (9.45 ιω- ° ' ' Ο Ι8κρονοε επιθετικόε από τη · ὰ - < ι κ
ΕΡΤ2¦ Οπερα" ) για το Εαι·ο ' Νικολαῖδού - Ααούμανόκη Βενεζούέλα στην κ2ο με εισηγηση ' Χαμόε για τα εισιτήριο τησ Π Δεν θα γίνει τελικα κι αλλη Π Μηοιιονανότε και Μόνταλο5
τπ5 «ντροπηε» Π Φότσα ανέβηκαν στο 2ο σκαλί του κόσμοιι Ρότσα ' ο Μαύρία5 θα δοθεί τώρα πρεμιέρα5 στο Τσόμηιον8 Λιγκ μεταγραφή ελεύθερου προορίζονται από τον Δέλλα για
με τον αποκλεισμό και η ολλανδία. στο διπλό σκιφ στο Παγκόσμιο δανεικόε σε ομαδα Με Τσόμπιονσιπ που κυκλοφορούν σε λίγε5 ὡρε5 στον Δικἑφαλοι με τον Βούλγαρο συμμετοχη με τον ΠΑΣ Γιόννινα
ηττήθηκε 3-0 στην Τουρκία Πρωτόθλπμα κωπηλασίαε στη Γαλλία και τα Χριστούγεννα θα λύσει ' ο βαθμόε ετοιμότητα5 να είναι η Ι ι η και τελεοταία · Παρόταση. που δεν δικαιούται.
αονκονηεπι - ΑΠ°Π°ΛΗτ ' και η Μόντσα σποκλίθηκε στον το σύμβολαιό του με τη Σύντερλαντ των νεοαηοκτηθεντων θα κρίνει προσθηκη · Αλλόζει εν όψει Αεκ τηε δημόσια5 διαβούλειιοη5 για
Γ. τεικκτΑονΜοπονκοε κυρίαρχο τη5 Η Λιούιε Χόμιλτον για να εανοβόλει τα πρόσινα την Ι ι αδα του Σίλβα το κορτόρι στην Τούμπα την «Αγια-Σοφιό» ζπτόει ο δημο5