Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
κΑΠιτΑΛιΣτικΕΣ ΣΥΝΗθΕ|ΕΣ
@ΜΠΠ@ - 
σκαφοςΜ 
ΜΠΟΡ ι 
Μ@Π@  
Είναι κολλατός φίλος του αθλητή που συνελήφθη με 27 κιλα κόκα
σε καρτέλ Μίνι·
· σελ. 5
μι|ίΙ|ί8|» κοσμο το Μαιο του ΜΜΜ· μοντέλου
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΠΕ|ΛΕ| ΝΑ ΠΑΡΕ' ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΤΑ ΧΕΡ|Α ΤΟΥ
' | ' ' μ | Ο
μπικίνι της!
Η Κατερίνα μετα
γυμνασμἑνο κορμί
_ ι μα - 8288388 5 _ Η ατακτιι νιανια
ΞΐΞὁΐΕἔῷἩἔ?ἔἔ"' , ι Με' Με· σου
όλστα βλέμματα  
Μελ." . νοοιομουτ αντρας
'σελ. Ί5