Πρωτοσέλιδο Έθνος: Λύση στον γρίφο των συνεργασιών ψάχνουν τα κόμματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΣεπτεΜΒΡιον 20ί5
ΔΡ. ονΜον: ισι67
ί.30€
Οδήγησε ε] σε
την Εθνική 
σε... θτεχιτ 
'ή 20·2Ι
γ θρίαμβοε τηε άμυν ·
' ο αιτου Σπανουλη
ΜΕΤΑ ΤΗΝ |ΣΟΠΑΛ|Α ΠΟΥ ΔΕ|ΧΝΟΥΝ Ο' ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕ|Σ
ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡ|ΦΒ
των συνεργασιών ψάχνουν τα κόμματα
ΝΕΟ κνκΑΩΜΑ Ύ ·¦  Ό ΑΜ""Ξ" χΩρ|Σ
' ' . Η έ Ι ` “ .ι κοιΝηΝικΗ 'Σ°ΠΕΔΩΣΗ
Απο τα κοσμικά γ . ι Ι
στεκιά ο βαρονοε 71 / Με δεκα
ό ._ ¦ | Ξ _ κ Ι
τηε κοκαινηε · Χι χ· Παρεμ βασειε
Εκανε εισαγωγέε κοκαίνηε έ τ “ · κλειδιά Το νέο
απάτη Γουιάνα. :οτε ΑΛ. πιηρΑε Β. ΜείΜΑΜκΗΣ Π ρ ρ σμ μ ο
Καθαρή Πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ Ευρύτερη συνεργασία των δυκαι κυβέρνηση συνεργασίαε νάμεων του ευρωπαϊκού μετὡ- Του Σγρ |Ζ^
Εγκ^'Ρ'ΕΣ με τσυε Πιο άξιουε Που για σταθερή κυβέρνηση Αν κάηοιοε μπορουσε να
"Ἡ ' φέρει καλυτερη συμφωνία από
Με ο αυτήν που φέραμε. σε μαε
ΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛ0 ΓΡΙΦ0 των συνεργασιών ψάχνουν να λύσουν τα κομματικά επιτελεία Το "α Τόνισε Μό Τ" ΔΕΘ
;; 36-37 μετά την ισοπαλία που δείχνουν οι δημοσκοπήσειε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τροποποιεί τη ρητορική ο Αλ ΤσίΠρσε_ 1.4.5
περί αυτοδυναμίαε, ενώ η ΝΔ επιμένει στην ανάγκη συνεργασιών. :τ 3-7
αυτή. ΚΑΡΑΜΠΟΛΕΣ κΑι ΕΚΠΛΗΞΕ|Σ ΣτιΣ Λ|ΣΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜιοΡκιΑΣ
ΜάΧεε σώμα
με σωμα στο
ΦΑΚΕΛΟΣ
Το αγροτικό στο λιμανι '[Π8
μικροσκοηιο Ι
των κομμάτων ΜυἩλΠνη8 .
| , Με ατιοχη απο τιε εκλογεε απειλει
Οι δεσμευσειε των κομμάτων η δημοτική Αρχή. καθώε η κατά·
σταση στη Λέσβο παραμένει
εκρηκτική. τ; τ4-ι5
για τουε αγρότεε. :-: 8-9