Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝ'Κ
[Β] 'Μ©ΤΜΜ%ῶΠΜῶἩΜΜ Ε  β ^ “ ί
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦΥΛ. 11.658
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2015
καί σΤο ίΠτεΓΠετ Μω.ΤΠαΚΤΠεε_ρΤ
ΕΝΩΣΗ ΕΠ|ΜΕΛΗΤΗΡ|ΩΝ
Κραυγή απόγνωσης
αΠό Τους έλληνες
εΠίχείρημαΤίες
ΣΕΛ. 32
Συναυλία οΤο λίμόνί
υΠέρ Των Προσφύγων
ΣΕ^. 38
ΣΥΓΚΡΟΤΗθΗ|(ΑΝ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤ|Α ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΠ|ΚΡΑΤΕ|ΑΣ
ΕΦΤίαξαν λίσΤες
Π@ί@ίί καΤεβ@ίν@υν
σε εσ@λ©νίκη
καί ΚΗ Μακεδονία
με ΣΥΡΜΑ, ΜΔ]
ΜΕ] ΠΑΣΟΚ
Π©Τ©ἶίμίίΠ ΚΚΕ
ί μηχανές Του Προεκλογίκού
αγώνα είναί σΤο φουλ καί οί
κομμαΤίκές δίεργασίες συνεχίζονΤαί σήμερα. με σημείο
αναφορός Τα ψηφοδέλΤία Που "κλείδωσαν" Τα μεσόνυχΤα γία όλα Τα κόμμαΤα.
ίδίαίΤερο ενδίαφέρον Παρουσίόζουν οί
λίσΤες Του Πρώην κυβερνὡνΤος κόμμαΤος. όΠου έγίνε ΠροσΠόθεία να καλυφθούν
Τα κενό Που Προκόλεσε η δημίουργία Της
Λαϊκής ΕνόΤηΤας αΠό Τον ΠαναγίὡΤη Λα
γία Τους αναΠοΦόσίσΤους
φαζόνη. Οί γκρίνίες ΠόνΤως δεν αΠοφεύχθηκαν. με κόκκίνο Πανί Τον Μόρκο
ΜΠόλαρη. Το όνομα Του οΠοίου ακούσΤηκε αΠό νωρίς γία Τον ΣΥΡΜΑ σΤην Α'
Θεσσαλονίκης.
ΣΤη ΝΔ έχουν συ μΠερίλόβεί αρκεΤό νέα
ονόμαΤα σΤα ψηφοδέλΤία Της Θεσσαλονίκης. ενώ αξίοσημείωΤη είναί καί η εΠίλογή Του ΣΤαύρου Θεοδωρόκη να Τεθεί
εΠίκεφαλής Του ψηφοδελΤίου Του ΠοΤαμίού σΤην Α' Θεσσαλονίκης. ΣΕΛ_ 9-11
ΕΥΡΩΜ ΠΑΣΚΕΤ
ΣΤό Τέλος
νίκούν
οι Ελληνες
ΑφενΤίκό σΤο ΖόγκρεμΠ
η Εθνίκή Που αν καί
κυνηγούσε γία 37 λεΠΤό Την
οίκοδέσΠοίνα ΚροαΤία Πήρε
ΤερόσΤία νίκη με 72-70 καί  ν
σαφέσΤαΤο Προβόδίσμα γία 
Την ΠρωΤίό σΤον όμίλο.
ΣΕΛ_ 26-27
Ευ|ἱΟ 2016: ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΡΟΥΜΑΝ|Α Η ΕΘΝ||(Η Σελ. 25
·` ·· κι
ΑνΤίΠαλος ο χρόνος
ΠένΤε μέρες Πρίν αΠό Το κλείσίμο Της
μεΤαγραφίκής Περίόδου σε Πλήρη
εξέλίξη βρίσκεΤαί η ΠροσΠόθεία
αΠόί<Τησης κενΤρίκού αμυνΤίκού.
ΣΕΛ_ 14
Ενας σΤους δυο
ΑρβανίΤίδης καί ΚαρυΠίδης δίεκδίκούν
σΤη ση μερίνή συνέλευση Το χρίσμα
Του εΠίκεφαλής Του Ποδοσφαίρίκού
Τμή μαΤος.
ΣΕΛ_ 16