Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 150.000 ασφαλισμένοι "γλιτώνουν" τα νέα όρια ηλικίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Νικ" ψγχιιΣ
κοντα τι"
τιπΕΔογχο
ΜΜΜ ῆΠΠἔΣ 
ΣΒ] @Ο @ΙΟΣ Η!!!
ΠΜ /ΞίΙ© 'ΜΒΜ 
150.000
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝ0Ι
“γλιτωνουν“ τα
Ι Ι Ι
"αροχ°ῇογία νεα 0ρ|α "ῇ||(|α5
Ι έ Ο Ποιοι μπορούν
δεκαετιας 80 να
αηοφευγοντας την αυξηση έως
και 17 έτη στα όρια ηλικίας
τι Ι Η , , , ” ' `
κ |  κανοντας αιτηση τωρα ;:οιιΜ¦“.Μ
ΠΜΣ©:ὶΜ0
Ι Ο οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
Ι αηό τις νέες ρυθμίσεις, ηοιοι
ἙΟ νεο νημ γιο   
“τῇ σε  εφ ¦ Εκ Η ¦
  Α ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ
 Λιι0κΛΕιΣιικο ηλΣγΝΤΑΞι-ι-ἘΞηΡΕΣ
Ποιοι γλιτὡνουν τα 62 και
ηοιοι τα 67 έτη
ο· η ¦ η το ΠΟΠΗ: εδά φ ΠΟΠ @έτη ΑΤ ῇκῖΜΓ= ο ΜηΦηηκὲησ
ο ““_“¦“ εεε Με, του για” ω υ ικΔ-ααῳ α¦αΛ)υωῦ
δε ργασίας, για τους νέους η Τασία ηου έβλεηε
κυνηγι φοροδιαφυγής, φόρους, τον τους μετανόστες
«νέο» Δημόσιο και ΕΝΦ|Α, τις μειώσεις να... λιόζονται και ο ΑΝΑ^γΤ| κο' Π | ΝΑκΕΣ
ρευστότητα αηό συντόξεων και το Μηαλτός ηου διέλυσε κΛ| η ΑΡΛΔΕ| ΓΜ ΑΤΑ
τις τρόηεζες ηου... «λογαριασμό» του την Παιδεία στα ψηέκλεισε με το Μνημονίου ηου φοδέλτια του ΣΥΡ|ΖΑ_ ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜ Ε|Α
δημοψήφισμα. υηέγραψε. Εσωκομματικός ηόλε
μος για τις λίστες
@ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ Η ΕΛΛΑΔΑ κλι ΟΧ| ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ»
= Π ΠΠ Η 3" ΜΒ “ 
θα έφερνε στην Αθήνα Συμηῆηρωματικό
500 κιλό κοκαίνης εκκαθαριστικό φόρου
για... νιΡ Πελάτες! σε 820000 αγρότες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα