Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: "Ζήσαμε έναν εφιάλτη". Τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εξομολογούνται στο "Βήμα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. την Κυριακή 
μεΤ0 ΒΗΜΑ εισιτηρια
   σταντιμπ
εκά7]ι5Ἐρπ5 του ενω
ενημέρωσπ ΜωΨΞ
Η ιιιιιιιιι
ΜΜΜ'.
Μ Δ ΜΜΕ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ Η. "Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ΜΜΜ Μ 2
>"||Σ ΚΣ”|'|.Χκ'|Σ
. . ' Ι
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡιοΣ ΛΑΜΠΡΑκΗΣ Μ Ο ΜΥ Μ· κεντρικό γρααα: ΜΜΜ 80. Αθηνα 115 28 © Το ΒΗΜΑ ' ' Α 
Ειο$ ιδρύαεω5 1922 ιιΔ' ΜΑΤθΑί0Υ. ΑΜ του Εν ω Ματσε ορια”. Μ Φ 211 385.7000. Εστω: τονίπιΜιπειο Εκδιδειαι απο τον'Δπμοσιογραφικο γ Α `
Ετοε 940 - Αριθ. 16413 Ανατολη 06.59 - Δύση 19.48 ίπτετηετ: ωρα/Μιωωω Οργανισμό Λαμπρακπ ΑΕ. 'ΠΜΗι¦ 
Τα στελἑΧιι του Γενικου Λογιστηρίου του Κρότου8 εξομολογουνται στο «Βημα»
« Ζόσαμε εναν εφιαλτιι»
Πώς ξεμεινε το Δημόσιο με μόλις ιο εκατ. ευρώ α Επτό μήνες το ελληνικό κρότος πόλευε
με την αβεβαιότητα χωρίς λεφτα ο Μέρες και νύχτες αγωνίας για τους μισθούς. τις συντόξεις και την αποτροπή της χρεοκοπίας ο Ακόμη μεγαλύτερο το σοκ από τα ςαρίτα| εοπττο|5
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α4-5
ΜεΜΗΜΜω ΓΚΑΛΟΠ Με κΑτιΑ κε5εΑπειι: ΑΝΟΔΟΣ ΝΔ. τιτοΣιι Σνι>ιΖΑ
<<ΟΦεἱλ0“μεν0 26.5% 25.996 6.5% 5.196 5.3% 3.0% 5.896 4.796 3.596
ΨΗΦ0ΣΚΑΙ
”ρ"ω“Ηε ολα αν  απι- ΠΡΟΣΔ0 ίΣ
τι5 δεσμεύσει5 · >
τω συμφωνι05» Κ Μ θ . λ ΣΤΑΥΡΟΥΤίΐΨΥΧΑΡΗ
 πιι- ρι ερ τα...
Ερήσουμε τηναξιοπιστία μας « τηκαι ψηφι
στε τους!». Με τη
φράση αυτή τι τότε
νέα γαλλική εφημερίδα «Λιμιιερασιόν» απαντησε
και ΜΜΜ Μις,
υπογραμμίζει ο υπ. Οικονομικών
|`. Χουλιαρόκης. ΣΕΛ|ΔΑ Α6
ύο εβδομόδες πριν από τις εκλογές όλα τα ενδεχόμενα
δείχνουν πιθανό και όλα τα εκλογικό αποτελέσματα παραμένουν ανοιχτό. σύμφωνα με τη νεότερη δημοσκόπηση της Κόπα
Απο ωΜκΗ ΣΕ "ΜΚ" ΠΜ. Τις τελευταίες μέρες οι μετρησεις καταγραφούν όνοδο γ 1· Ϊ 7 9:: η· Ώ
της ΝΔ και τπὡση ή στασιμότητα του ΣΥΡίΖΑ. ΣΕΛ|ΔΕΣ Α8-9 Ψ ; Ἡδ!λἙμμα ῖῳν
· · - ν ων ηφ0φ0Τομ“σῖ“9'0με ρων68εαν“ν
τα παγαινελα α _ >. - απογοητευμένοι
· _ · ' - από τα έργα και τις
ἔἩ$ὁχ8υ Πω5 και με ποιου5 ψαρι,...
· · σουό ιτερόν.
γινεται κυβερνηση ΜΜΜ...
ΣΕΛ|ΔΑ Α29 ΣΕΛ|ΔΡΣ Α12-13 κ
Εμπλοκὴ
φ ; του στρατού για
~ τ να περιοριστεί
γ το χαο5
Ϊ στα νησια
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
Η τραγωδία ?όΉΞἔἙ%Μ
 μουντοέργοτουΛιμενικού και 
· τηςΑστυνομιας πομαδιΝατ0ύν '
επιτελου5 “ΜΜΜ99“ΜΜ9 ι. γ
. 0(Π00 ΠΟΜβεΠσ' στα Νοκ! ὅ 1.!.-. . Γ'.
 Μ) Α'γ“'9υ με τους "ροσφυΣ Μινι εεττ -ΗΞιΜΜΗΟΧΗΗιιιΕΡΔΠιιΓΝιιΞΠιΐΡΕΠΕι:ι
γεςσποφασισεηδιυπούργικη ι τ μαπα σαιτ ιιιιιιιιιικΜειοχιιικΕιει ι ΜΜΜ:
,_ε^.ΔΕΜ20Η σύσκεψη ΜΜΜ ειιιτκ0ιιιιιΜι .ΠΕΡιΠιΣΜ- ΓΡΑΜΜΗ τιιιΡιΞιιι. ιιιι