Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Ποιος είναι πρώτος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
Σχολαἑ5 τσόντα, κα· φωσ 86" 
/ - χ9μΜἐ5 τιμε5Ι ἡ' τ
0./°ωω · Λ
τμ |Ι
 Ν 77 χΩρ¦ἑ  η  έ ΔεΜρετοθΕΜΑΝναγὡνσμὲσαωΚαΜαωΜ
ΚΟΥΠΟΝΙ 5€ Ι :Μ Λ ο η ολυμα·σκὁε - 6
το ~ υ
για σχολια ειδα Με Χ· "λΜ|°5 πονο
ξ· Πω
Α : 779 τωε&Π|9ΩΜ5 για αγορα Ω5 “Η ανω 9· +Μ
'αν .¦0ι“:ἑαο «ΤΙΜΜ ασοοβααΜ Θα τον Βου” στο £ίωφτ=Μο του ενθετο·1 Μ ΡΜ" Ώ 7 η μ
ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Δ.= ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 και οι δυο μονομαχοι
· ΣΕΛΙΔΕΣ Ι8-17
πρώτου  
Πὡ8 ο ΜεϊμαρακΠ8 αιφνιδἱασε ·ΣΕΜΔΕΣ8-9
Περνώντα8 μπροστα οταν αρΧϊ1 Κ(11Πὡ8
ο ΤσὶΠρα8 Παει να τον ΠροσΠερασει
τι Δε·χυογυ η ΜΑΜ" ΚΜ Μ ποιοτ·κΑ :τσ·χε·Α
ΤΑ ΚΟΝΤΑ
ατο ΗΟΤ
ΒΕΒΑΤΕ
ΙσορροττΙε8 μεταξυ
κυβερνυσιμὐττιτα8.
αμ8σσττπα8 αλλα
και προσωπΜ8
«μαγιώ» αναΖατουν
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ! ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: τγΝεΝτΕΥΞΜ Δ. κονττογυΜτ:
Ο  εἰναι · ΣΕΛ. 2ο-2ι ΠΙΟ  Ρω 4 να
ΙΙμεγαλυτερυ απατα ϊ0 30ΣΥἩὁυο Ή ετ- Γ
στον ιστορία του τυπου ω" 
· ΣΕΛ. 28-27
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ, ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ
ΔΙΑΖΥΓΙΟ-ΣΙΡΙΑΛ ΣΤΑ ΤΗΛΕΠΑΡΑθΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΚΟΤΕΡΟ ΣΕ ΚΟΤΕΡΟ
ΜΕ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΕΡΑΣΤΕΣ · ΣΚΑΙ ΔΙΣ Ἡ Η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΗΜωΜΜ
Οι φωτογραφΙε8 αυτὲε καθὡ8 και οι υαὺλοιΠεε που θα δεΙτε σττ8 εσω
* τεριΚὲ8 αελΙδεε του «Πρώτου θεματα» Προέρχονται απο το «ανοιχτο
ΠροφΙλ» στο ΡεοεΙ›οοΚ του εταχειραματΙα τω Ι)ΗΙ κ. Κώστα Γιώτα
ΑΕΠ! ΟΛΕΣ "Σ ΟΠΤ0"ΑΟ'ΞΣ Η": ΣΕΛΙΔΕΣ 35-39