Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Και " κιαν
σελ. Β
Τι κρυβει ο ατζέντα του κυκλώματος της Μυκόνου
· | |
ι κ . .
Ι . .
. 2 1·
ειιωγιιιιωγη    '
γιατιι όργια ιιιιι ιιιγγιοιι
σελ. 5
ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΣ Ο ΣΥΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
| Γ” 
Δεν έχει λογο ι·ιια να φύγει από το
Κομι·ιἀνι ο ι·ιατἐραε που έχασε ϊ003
2 του γιοα8 και τη γυναικα του.
σελ. |2
Ο ΑΡΧ|ΕΠ|Σ|(0ΠΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Υ 7 _ηΧ
Βουτ·ές   γ .  θ
γιοι· κόβουν  Δ ' Σ >= τ 
ΠΙ" "'00" ο · υΞ|εοῳνυυοαατα
σελ."  κ _. ¦ ιι88υοοιΙιις ΕΒγιιιιις
" ` σε.