Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΑΡγΣι-ιΜΑΝτΑ Ι ' Δ, ·
Ω @γεἔἔΦἩἑἩ Στον5 ρυθμονε των οοοι!ο| οοη!ιο|5 Β
να η.. ΜΜΜ, και με φόντο το κόῆΠε5 η ΔΕΘ
, ΣΤους ρνθ οι!
16ΣΕ^|ΔΟ Μ Ρ°β· Σ""ΡΡ"°"λ°· να Προτασεις για την Οικονομία αΠό την ΤραΠεζα Πειραιώς, των το Μὴ! ς |
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ Μ κων- Μ'ΧΠλ° Παρόγοντας ισορροΠίας εν μέσω τραΠέζικων Πέριορισμὡν τα ΕΛΠΕ. ρ ωΠΠΟ 5
και με φόντο
5/6 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20! 5
ΑΠ ΦΥΑ.694
ΤΟΥ ΣΑΒΒΛΤοκγΡιΑκογ Πολιτικη & ΑοΛι-ιΤικι-ι εΦι-ιΜΕΡιΔΑ νννννν.ἰερορ8ἰ.εΕ
ΣΥΡΜΑ Μ Μέσω της συγκρότησης των ψηφοδέλΣτο εκλογικό  τίων οι Πολιτικοί αρχηγοί θα εΠιχειρησουν
| _ αφενός να δώσουν το Πολιτικό στίγμα
στοχαστΡΟ τους, αφετέρου να κλείσουν τα όΠοια εΟ! Ο ικογενειαρχες σωκομματικό. μέτωΠα
Μελ. 4-5 Ρ)! Ξεκαθόρισμα στον ΣΥΡ|ΖΑ, «δικαιοσυ
νη» και ισορροΠίες στη Ν.Δ., μοιρόζουν τις
έδρες ΠΑΣΟΚ και ΔΗ Μ.ΑΡ. ›ΣΕΛ. 3
ΝΕΑ! αηΜαικΜτια
Στρατηγική
νίκης σε 5 βηματα  Αντώνης Ξεεονιὡπηε8 ῦονα και! ημἑοεε ΗΜ
›ΣΕΛ.7 _ η: = στην ΕΕΠ! και όχι! μόνο"
- 5 ζ? Στη σέντρα ο «Δημιος» ΜΜΟ'.
ΣγΝΕΝτΕγ=ι-ι  Δ η ·· · Προεδρικε5
κ. ΑΡΒΑΝ|Τ0|'|0ΥΛ0γ
των ΟΠΑΠ και ΟΔΠΕ
-· - ΡΒ! Έργα και ημέρες του Αντώνη Στεργιὡτη στην
“ ΕΕΕΠ οι «ΤορΠίλισε» την ελληνικη οικονο- ψ
μία ρημαζοντας έσοδα ΒΟΟ εκατ. ευρώ με τα  ο
ντα και έβαζε συνεχώς τρικλοΠοδιές στον 
ΟΔ|Ε Μ! ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ως «καζινόρχης»
του Λουτρακίου ΠροΠληρωσε εποε με εκατο- Η Π
ντόδες χιλιαδες ευρω, τα οΠοία όμως κι Ϊ “ “
αμέσως μετα έβαλαν λουκέτο!!! κι? 
«Δραιιειειίει
Ξ έ ο κ. Τοιιιραε»
να Κυβέρνηση
“  - @- μακρας διαρκειας
εδἘ χρειαζεται
 _ - ο τόΠος
Κ, Ξ ΡΣΕΑ.'|0
Με το... κιόΠι
Βλέπουν γ 
τη Βουῆιι ο
οι Η ΕΠΟ Προσέλαβε
τον Καραγκουνη για
«ασΠίδα» στην Εθνικη
Ομαδα (και όχι μόνο..)
κ“θεΨ“Φ°5 την Προσφυγικη κριση :ιιΞιΞἑ:Ξα:88
Κραυγή αγωνία8 για “
ιιΧαμένιι ψηφοε
σε συσιιιμικό | |
ΣΕ^· κό ατα» Ρ)! Α ηχανη και ντ ηιασ ῦνη η η σία τη Ευ ' ηη φορτωσε τις Πττες
12 μμ μ ρ° με γε ς Ρω ς › Σελ. 11