Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φορο-παγίδα για χιλιάδες συνταξιούχους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ο «ΣΕΡ|Φ|·|Σ
ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ»
ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΕΝΡ| ΦΟΝΤΑ
ΚΑ| ΑΝΤΟΝ| ΠΕΡΚ|ΝΣ
ΠΕΡ|Γ|ΕΤΕ|ΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΤΟΝ |.Α|.Α|.ΟΟΡ5Υ
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ Ρ||-|-ΟΝ!
Η ΖΩΗ ΚΔ' ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΠΛΣ
Ε|ΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
Α|ΤΟ|(ΛΕ|ΣΤ||(Ο ΦΟΥΣΚΟΣΑΝ ΤΗΝ Ε|ΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΟΑΡ|ΣΤ|ΚΑ
ΦΟΡΟ-ΠΑΓΙΔΑ
για χιῆιάδε5 σύνταξιούχού5
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕκκΑοΑΡιΣι-ι
των δηλώσεων δεν εφαρμόστηκε η διάταξη ηού ηροβλέηει
κατά 300/ο μειωμένα τεκμήρια
διαβίωσης στον ύηολογισμό
της εισφοράς αλληλεγγύης
για όσους συνταξιούχους
είναι άνω των 65 ετών
ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡ|0Υ
ΤΑ <<ΡΑΒΑΣΑΚ|Α» ΕΝΦ|Α.
ΣΤΑ 6,3 Δ|Σ.€
Ο ΑΟΓΑΡ|ΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΦΟΡ0ΚΑΤΑ|Γ|ΔΑΣ
ΤΟΥ ΧΕ|ΜΩΝΑ
ΤΡ||ΤΛΑΣ|ΑΖΕΤΑ|
Απο πι" Τη οκτιιΒΡιογ
ο ΕΜ τη
ΑΓΡοιικο ΠΕΤΡΕΑΑ|Ο
ΣΕΛ|ΔΕΣ ΤΑ. 27
ΖΗΜ|Α 66 Δ|Σ.€ ΣΕ ΜΟΑ|Σ 7 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ
 ΤΗΝ κγΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣ|Γ|ΡΑ - ΚΑΜΜΕΝΟΥ
ΓΕζῖ[ΞΠ©ῖΕΓΞ ΣΤΑ ΗΡΟἔΞΤΤΗ!Μ  ` Μ ·_ - Χ. · ' Ί·  ` 7 `
«Κούρεμα» και δόσεις για  Σ .. ·γ _.  4 '  “ · `
ηΗηρωμη κῆήσεων Τροχαίας 'ι - · ““  “  =
ι Ο? '- “ . “Γ
. Η _. Χ _ ι Η; ¦ .ζ Δ Ν.
Γι μ _ ε ' ` ν
. . · __
. . . ,
Η ζ. ._ . .λ Ι .
.ι ' Ω Τ ΗΤ Ν
` Ο Ε" “ζ ι ι
οι ηΑΛιΝοΔιΕΣ Με ΧΡ'ΣΤοΔ0ΥΛ0Π0ΥΛ0Υ .
21'ΤιιῖΟΤΤ7:<ΤΜ.Μι 'ΜΜΜ ΤεΚιΔΤΚιιιΗΤ Τἑ=ίΟΤΜ€ΤἐἶΓΞ Ματ» ΡΗΤΑ Με ί
Η ΕΛ.ΑΣ. “έχασε  εκατ.”"€
ΜΚΟ ΟΠΑΔ Η  Ψ
Μια 27χρονη Εῆῆηνίδα
σχεδιάζει τα βραβεία ΜΝ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΓΚΑΛΟΠ»
ιχ'ῖ]
 ίαση, 
>ΔἙ ΠΑ ΤΟΝ ΚΑ|ΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
; ή | 
Κ  .4
επειδη η Τασία... ῆιαζόταν 
ΣΤΡΟΦΗ ΚΑ|
|ΤΑΛ| ΣΤΟ...
ΑΝΤ|ΜΝΗΜΟΝ|Ο
ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΟΥΤ|Α
ΣΤΑ ΓΚΑΛΟΠ
Αλλα 83 στελέχη τού ΣΥΡ|ΖΑ
δημιούργησαν «κίνηση» και θα σύ
' °Μ0νομία σε
 σταυβοδρδμι
Κι ς;
Κ/ ι::
Η 80η
ΚΑ| ΤΟ ΚΡ|Σ|ΜΟ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜ|
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ|ΚΗΣ
Ο|ΚΟΝΟΜ|ΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα