Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ζ ο : Δ ω ἶέ ὅ, _;  Ϊ 7 ἄ7ἱ.:7  7%
ΜΔ)ἩΜ ΜΜΜ.ΦΜΙ5ἩΤω|Μ£
ΜΒ" Τ"Σ ΕΒ|'||(||Σ
ΒλέΠειΙ0ν ΠλυμΜκύ ωςο£υγύνογιΠτην
οριο" οι! μετά ων εφιήλιη Νις Μηρήμπς
στ0νΠλι1μΜκή,βρήκεπύλιιοχΠμόγεΜωυ
Μην ΠρὡΙημἑρο”.
. Με: : > “
ἄνω Χμὁνο ουμμΞτοἐἡὁοἔἔ :` “
οημΕμ1νο φ1λ1κο με τον Ἀὅὲἑμο .
ΤμἰΠολης [11:00] ο ΣἰλΒο
ΚΑΛΩΣ0Ρ|ΣΜΛ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ ΜΕ ΠΡ0ΪΡ0ΠΗ:
Ο Π)ομτούνης ονολομΒονΞΙ
ρολο “κλε1ὁἰ“ την εΠομΣνη μἑμο
· Βοοικος οΠοΨε με ίΒ1νλονὁἱο
[21:45, ΟΤΕ ΞΡΟΗΤ1,ΕΡΤ1]
Ο Ο).ι1μΠ1οκος Ποἰζ81μΣΠΑΟΚΑΕΚ, ΠΑΟ
στον Σ( γύρο Πριν ή μετὰ Μο Αμοενολ/
Ντ1νομο ΖογκμΡμΠ κο1ΜΠογΣμν[
ΤΡΑΥΜΠΠΗΚΕ
ΧΘΕΣ Ο ΡΟΜΠΕΝ.
ΦΟΒΟ' ΒΤ' ΧΜΕ| ΤΗΝ ΠΡΕΜ|ΕΡΛ!  .
γ ω·ω·ῳΜΜ
ΜΜΜ-Ι]
ἐξ “ΒΜωγπΜ
 “ΜΕΤΑ ΤΠ' 'ΜΝ.
β· .- 'ω. 'μ ·- · 7 ε.
Φ 7- ·. ` γ
ο η )_
(ο ,.
α ·7' _
_` ή" 
0 ΜωΜεΜ ΜοΜε|ΜΜΜΜωΜΜ
. 133" 1?ΊΞ~Ξ700
Τρομ£ρἀ εγκὡμια απο ὁλη την 93
Ευρώπη για που μεγἀλο αρχηγό
Με Το£ντεΒἱια στο
Ηράκλειο και τους ΓΑΥΡΟΥΣ μαζί! Ο 771792 370008