Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
> Α|ΓΥΓ|Τ|0Σ κΡο|ΣοΣ
.γ 47
~ Δω:ῦνω-σΜ χ  Ή" ΙΜς"ρωωγ8ς
   Μ _  ΠΡΟΣΦΕΡΕ|ΑΠ0 Το ΕΩΣ 100 ΕκΑΤ_$
25 εν
σελ. 5
Περιμένουν με αγωνία το τεστ ΠΝΑ
ΕΞΩ|'|||Ν"
ΜΜΜ τους επιστΜον8ς
'σελ. '5
β κ ΤΠ μέσα που ΜΒΜ"
κι Μο ΜΜΜΜ
«έΦ'·ν8» κι"
  , ο Μπα-ΜΜΜ
'ν Ο ιερὲο8 Μό τη Λέσβο αφιέρωε Ιη ζωή του στοω5 μικρού3 μεσελ. "3. 20-21