Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΣ Δ|οΡΓ  
Π Ε |ΜΡὺΜ
ε σ '
. σ, Γ
πώ ' ι Ξ 7|:ξ .
(ω. “ ΙΜ Η; ξ
Σ. . Η ί Ξ Ά ἔν :
ε ΠΑ Μ
“'Ε .. Η Δ δ
τε- Μ ξ 
,7 Ή?
Σ κι ή
·, / η ΠΙΌ: ζ “ῖ7 _
1 ›/·' Ιω ¦ 
4 .Ϊ ἑε , Γ 7 Η :γ έ 3 ¦ ' Ξό_7 “η ` Σ
7 · - . “ ·  ΦΩΤοβΡΑἔ·εΣ
Ξ κ' _ Δι" , Δ ·· η *κ 7! .€ ;_ ϊ
-. “ γ  . ι ¦ 1οἴοοο 
@   =  .Φ|ΛΑθΛΩΝ!
', η Ι Π ` Ι = Ἀριστος 
! Ι ¦ Δ7εΠσχγεῆμοτίἔ|κ£ '
Ι ° γ `· _ Προῆδῦήθηἶέ Ήμ"
Η 'Δ .η . .ι γ ή 'ιΐ.`“Τ “γ ι `
 ·= ΣεΛ.25-32.Δ5Β · σπα. Υπ
'ΜΜΜ ΤΗΣ ΜΕ ἶ|'ΡΑδΑΡΑΣ Υ ΕκΑΝΕῖΠΜΜο!
Σ ιΜ ΜΒ; Δον @Χ Ξ'  Ν|
Ξ ι  
ἴ"*Η η ϊ , = Ϊ *Ξ- ΐ` Δ Ι “ |
= > Κ δ ”ζ 7 :
 “ , Η τ Ν  ` Δ τα· Μπρινοὐ 1
Ο Ι >
ὅ . . δ· ' 7 _·)_.¦1
 Ο ΜΜΜ Μ ΜΜΜ· μεσω
,¦. γ ο» Με 7 Ι
~ _ έ . · Μ Φ
ΜΜΣκεϊ: ο ΜΣκΑΡΗΣ ΜΜΕ· Με 13.00 (ΜΕΝΑ ΡΜ 89,4) Ψ . _ _ »
ῳ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΒ@ΣΩ@ΒΔ Μο
Η] ΚΟΥΠΟΝΙ
ΠΜΡΝΕΤΕ
”655 Ι - ζ  ( Δ τωωΜιΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα