Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Τα 10 σημεία για τον "μεσσία" & τη "μέλλουσα κρίση" του απόκρυφου Ισλάμ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ω Η
350 ΕΤΟΣ Ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ΜΟΝΗ 37Ἡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ογ 20"5 Τ|Μ|·| 070 ΕΥΡΩ
ΜπΣΗΜΕΜΣυο τ _  " · ,' μ
ΝεοπΑΝσΡΩσοπ  ΤΗΣΝΔ,Φ|ΛΟ| · ·.Πωον0ς-Π“λυος.
5 “ΣΗΜΜ1Α“ ' ΤΗΣειΕυΕΝε = 0ΜΛΔΑΕυΛοΝ
ΦΑΝΕΡΩΝ0ΥΝ“" .  ΕξελΓξε|ς σΤσ
Τον εκ ΜΜΜ ο ·“ ρ  - 4_ . οπλ|κσ Κσ|Λ|γσίο
Μωρά! η _ . - .- - 
"ΤΖΙΧΒΝΤ - ΤΖΙΧΒΝΤ" ΟΥΡΜΖΑΝ ΟΙ ΜθΡΜΕΒΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩ
Βρωυσε|
η υπόθεση
σου φορΤωυευου
πλοίου με οπλο
κα' βρωυσε| πολυ
ΣΕΛ|ΔΕΣ 2-7¦72,27,23,27
ΠΑ ο" "ΜΕΝΑ" 
Η" "ΜΜΜ ΜΗ"
ΤΟΥ ΜΜΜ" Μ"
Γιατί το ίδρυμα Ρόταιλντ "μεταφέρει" Μην ΕΕ. μόνο νεαρούς πρόσφυγες