Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Κίνδυνος λουκέτου για πάνω από 63.000 επιχειρήσειςRecognized text:
ωωνν.ΧτἱΜστἱετἱτἱο.9τ
ΓΔ. 828¦48 Οι Δεικτες της ημερας
ΓΜΜ  _
ΜΑΜΟΦ ”  _
Μ” ΜΜοω __  _
Ημερήσια Μεταβολή
ΜΕΓΑΛΕΣ Ο' ΕΠ|ΠΤΩΣΕ|Σ Γ|Α
τιεΜτπι-ι 3 ΣΕΜΦΕ"   - ;έεἑχεοηοε - ΑΕ. ΦγΜοχ 5498
Γενικσς Δεικτης
'Γ'ΜΗ Ι,5 €
ἔἔἔἔἔ
“Μ τι·
 ......... 
“Μ σε
|(|ΝΔΥΝ0Σ Α0Υ|(ΕΤ0Υ
για πανω από 03.000 επιχειρήσεις
ΕπισφαΠείς 458.000 θέσεις
   Γ, ω :.  γ   4- ί' .Πε ι· . .* '
«Η ΕΠΠάδα εν θα επιτύχει τον στόχο εσόδων
από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων»
δήΠωσε στο θέατρα. ο πρόεδρος του
ΤΑιΠΕΔ. Στέηιος Πττσιόρήας τ... τι
εργασίας το ετιό
κυρίως πολύ μικρές, κινδυνεύ
ουν να κατεβάσουν οριστικά τα
ρολά τους στο επόμενο εξάμηνο, γεγονός που συνεπάγεται κίνδυνο απώλειας ί38.000 θέσεων εργασίας στο ίδιο διάστημα.
Η νέα αυτή γενιά ανέργων θα προστεθείστους25.000 πρώην εργαζομένους
σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
|_|άνω από 63.000 επιχειρήσεις,
ζ Ι ' . . που υπολογίζεται ότι έχασαν τη δου
λειά τους από την αρχή του 201 5 μέχρι
τον |ούνιο (εκ των οποίων οι ί 5.000 μισθωτ00.
Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα του |νστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας ΟΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και της εταιρείας
ΜΑΚ ΑΕ, σε δειγμα ι 005 επιχειρήσεων
με προσωπικό μηδέν (αυτοαπασχολούμενοι) έως 49 ατόμων, τα οποία ανακοινώθηκαν, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη. 'Γο ίΜΕ προβλέπει άνθιση της άτυπης οικονομίας "λατινσαμερικανικού τύπου".
μενα εξάμηνο
ται ότι θα οδηγήσει, επίσης, σε στροφή
χιλιάδων επιχειρηματιών -κυριωςστους
κλάδους των υπηρεσιών και εμπορίουστην άτυπη οικονομία, γεγονός που με
τησειρά του αναμένεται νααλλάξει την
ταυτότητα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, δίνοντάς της χαρακτηριστικά λα·ηνοαμερικανικού τύπου, όπως υποστήριξε ο επιστημονικός διευθυντής του |ΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, Διονύσης Γράβαρης.
Από την πλευρά του, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, η
οποία διενεργήθηκε στο διάστημα 2127 Ιουλίου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργος Καββαθάς, σημείωσε ότι τα
ευρήματά της ανατρέπουν την εικόνα
ανάσχεσης της υφεσιακής πορείας,
που είχαν διαφανεί στο δεύτερο εξάμηνο του 201 4.
"Σε όλους τους τομείς έχουμε ταχεία επιστροφή στον |ούλιο του 2012. Αυτό
σημαίνει ότι χάθηκαν όλες οι θυσίες του
ελληνικού λαού" είπε χαρακτηριστικά
και υπενθύμισε ότι η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπεί 600.000 επιχειρήσεις με 1,5 εκατ.
Μάλιστα,τονέοκύμαλουκέτωνεκπμά- εργαζόμενους. Σιλ. ι
Μετατίθεται έως ' Αμεσα μέτρα για Φοβάται
τις ιό οκτωβρίου 20ι 5 το μεταναστευτικά τη μετάδοση το ΔΝΤ
Η εφαρμογή του ΦΠΑ 25% στην
ιδιωτική εκπαίδευση
Ο ΟικΟΝοΜιΑ - ΠΟ|Χ|Τ||(Η
Δημιουργείται Συντονιστικό Κέντρο
Διαχείρισης Προσφυγικών Ροὡν
ΣιλΔ 4
5', Ο
Προειδοποιήσεις Λαγκάρντ για κίνδυνο
διάχυσης της αστάθειας στις αγορές Ετ τ ι.
ΧΡΗ|ν||ΧΤ|ΣΤΗΡ|Ο |ΧΟΗΝΟΝ Ι"
Προς νέα
χαήάρωση των
ράμπα' ςοηττοιε
Με παρεμβάσεις
που θα δωσουν
«ανάσα» σε επιχειρήσεις
και νοικοκυριά
 Ϊ - ί.750€
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
οι μετοχές που ι
πρωταγωνίστησαν ί
αρνητικά ή θετικά ί
στο ταμπήό 
ι · ι; ¦
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ|Ο
Αρνητικό ρεκόρ
έτους και 5ετίας
για τον τζίρο
Εηεοε κάτω
και από το όριο
των ί5 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Δεν κινδυνεύουν
οι καταθέτες
εκτιμά ο Ρίτσι
Λαό την εφαρμογή
της κοινοτικής οδηγίας
8090 το 204 6
Κερδίζει
έδαφος
το ηοετ-5ηοι·ίηα
Μεταξύ των εταιρειών
υψηήής τεχνοήογίος της
Ευρώπης ;.» .. ε.